نگرانی کمیشنری عالی پناه‌جویان از احتمال افزایش مهاجرت‌ها از کشور

کمیشنری عالی پناه‌جویان سازمان ملل متحد با نگرانی از بدتر شدن اوضاع در افغانستان پس از خروج نیرو های خارجی از این کشور، از احتمال افزایش مهاجرت ها ابراز نگرانی کرده است.

این کمیشنری افزوده است که اگر مذاکرات صلح افغانستان به شکست مواجه شود، اوضاع در کشور بدتر خواهد شد.

فیلیپو گراندی، کمیشنر عالی پناه‌جویان سازمان ملل متحد گفت: “اگر توافق صلح، پایدار باشد و به حقوق مردم حرمت بگذارد، افغانستان حتا بی نیروهای بین المللی هم آینده خواهد داشت؛ اما اگر گفتگوها ناکام شوند، متاسفانه پیشبینی می‌کنیم که دوباره گواه افزایش ناامنی، افزایش خشونت ها و افزایش مهاجرت از افغانستان خواهیم بود.”

نگرانی ها از احتمال افزایش مهاجرت ها در کشور پس از آن اوج گرفته اند که رییس جمهور بایدن از خروج نیرو های امریکایی از افغانستان تا پنج ماه دیگر خبر داد.

اعلام این تصمیم از سوی رییس جمهور امریکا با واکنش هایی داخلی و جهانی روبرو شده است.

سیاست مداران و مقام های حکومتی خروج نیرو های خارجی از افغانستان را در شرایط کنونی مناسب نمی‌دانند و هشدار داده اند که در صورت خروج نیرو های خارجی از افغانستان، این کشور درگیر جنگ داخلی خواهد شد.

در همین حال، نهادهای استخباراتی امریکا در گزارشی هشدار داده‌اند که خروج بدون پیش‌شرط نیروهای امریکایی از افغانستان، این کشور را درگیر چالش‌های تازه‌یی خواهد.

با اعلام خروج نیرو های خارجی تا پنج ماه دیگر از افغانستان، برخی از ورزشکاران و خبرنگاران، نگران از دست رفتن دست‌آورد های شان در این بخش ها استند و گفته اند که برای بیرون شدن نیروهای امریکایی از افغانستان زمان مناسب نیست. 

واشنگتن اما گفته است که هدف امریکا در افغانستان برآورده شده است و اکنون زمان بیرون شدن نیروهای خارجی از این کشور است. 

در همین حال، حکومت افغانستان گفته است که مردم در دفاع از کشور در کنار نیرو های امنیتی افغانستان ایستاده خواهند شد و طالبان نمی توانند از راه نظامی در این کشور به قدرت برسند.

در حال حاضر توجه همه طرفهای دخیل به مذاکرات صلح افغانستان در نشست ترکیه دوخته شده است.

ترکیه، قطر و سازمان ملل متحد که به‌گونۀ مشترک میزبان نشست ترکیه در ۲۴ اپریل خواهند بود، گفته‌اند که آنان امیدوار استند طالبان در این نشست اشتراک کنند.

اما، طالبان به تازه‌گی گفته‌اند که تا زمانی‌ که همه نیروهای خارجی از افغانستان بیرون نشوند، در هیچ نشستی که دربارۀ افغانستان در آن تصمیم‌گیری ‌شود، اشتراک نخواهند کرد.