نگرانی ملل متحد از مصوونیت کودکان بیجاشده در غرب افغانستان

ملل متحد از وضعیت بیجاشدگان به ویژه کودکان در غرب افغانستان نگرانی کرده و بر نیاز جدی خدمات حفاظت از کودکان در این زون تاکید کرده است.

نگاه نو_ دفتر امور هماهنگی کمک‌های بشری ملل متحد (اوچا) وضعیت بیجاشدگان به ویژه کودکان را در کمپ‌های غیر رسمی بیجاشدگان نگران‌کننده خوانده است. این اداره گفته است که با توجه به کار کودکان، ازدواج‌های زیر سن و سوء استفاده از کودکان در این کمپ‌ها، به افزایش خدمات حفاظتی از آنان نیاز است.

بر بنیاد آمار ملل متحد، نزدیک به ۸۵هزار بیجاشده که به دلیل خشکسالی در سال ۲۰۱۸ و اوایل ۲۰۱۹ در غرب افغانستان آواره شده اند، در هفت کمپ غیررسمی در هرات به سر می‌برند.

اوچا گفته است که امدادرسانی به این کمپ‌ها در ماه جون سال روان میلادی (حدود چهار ماه قبل) متوقف شده است، در حالی که بسیاری از کسانی که در این کمپ‌ها به سر می‌برند آسیب پذیر هستند و نیاز به کمک دارند؛ چون برخی از آنها در فضای باز زندگی می‌کنند.

اوچا تاکید کرده است که با آغاز فصل سرماه، نیاز است که راه‌های حل پایدارتر و فوری برای رسیدگی به این بیجاشدگان جستجو شود.

بر بنیاد آمار ملل متحد، ۵۸ در صد نزدیک به ۲۸۳هزار بیجاشدگان، ۴۸ در صد حدود ۳۴۷هزار برگشت‌کننده از ایران و ۴۳ در صد نزدیک به ۲۱هزار برگشت‌کنندگان پاکستان را کودکان تشکیل می‌دهند.