نگرانی سازمان ملل از بدرفتاری طالبان با زندانیان

هیئت معاونت ملل در گزارش تازۀ از گزارش‌های معتبری که طالبان با زندانیان بدرفتاری می‌کنند، خبر داده‌است.

نگاه نو_ گزارش می‌افزاید که گزارش‌ها نشان می‌دهند که زندانیان در شرایط بدی قرار داشته‌اند و مجبور به انجام کارهای اجباری شده‌اند.

یافته‌های ابتدایی یوناما درنتیجۀ گفتگوهای رو در رو با ۱۳ زندانی که به تاریخ ۲۵ اپریل سال روان میلادی در یک عملیات ویژۀ نیروهای ارتش از بازداشت‌گاه طالبان در ولایت ارزگان آزاد شدند، به‌دست آمده‌است.

این افراد، از وضعیت بدی که در محل نگهداری می‌شدند، «اظهارات معتبری ارایه کردند و ادعاهای معتبری دربارۀ بدرفتاری و شکنجه، همچنان کشتن افراد ملکی و کارمندان امنیتی، داشتند.»

در گزارش آمده‌است که چندین زندانی دربارۀ کشتن دست کم ۱۱ تن دیگر توسط طالبان، خبر داده‌اند.

تدامیچی یاماموتو، نمایندۀ ویژۀ دبیرکل سازمان ملل برای افغانستان و رییس یوناما دراین بارۀ می‌گوید: «من به شدت دربارۀ این ادعاهای جدی پیرامون بدرفتاری، شکنجه و کشتن غیرقانونی افراد ملکی و کارمندان امنیتی و همین‌گونه شرایط بد توقیف‌گاه‌ها نگران هستم.»

در گزارش اضافه شده‌است ۴۵ عضو نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغانستان و ۸ فرد ملکی به شمول ۳ مسؤول ملکی و دولتی که از ولسوالی ارزگان خاص ولایت ارزگان آزاد شده‌اند، گفته‌اند که همۀ آنان به گونۀ دائمی به پاهایشان، زنجیر بوده‌است.

بر بنیاد این گزارش، اکثریت زندانیان، از سال ۲۰۱۸ و سه تن از آنها از سال ۲۰۱۶ به این سو، در بازداشت گاه طالبان، به سر می‌بردند.

در گزارش افزوده شده‌است که شماری از این افراد، در بند پاهای‌شان آثار زخم داشتند. به جز یک تن، همۀ بازداشت شده‌گان که از سوی یوناما گفتگو شده‌اند، از لت و کوب گزارش داده‌اند.

بیشتری از بازداشت شده‌گان گفته‌اند همۀ آنان در پنج اتاق بسیار پرجمعیت در زیر زمین، نگهداری می‌شدند و اجازه گفتگو با یکدیگر را نداشته‌اند. بازداشت شده‌گان می‌افزایند که در یک روز برای حداقل، هفت ساعت مجبور به کار کردن در بخش‌هایی به شمول ساخت مواد انفجاری می‌شدند که «مخالف قانون بشردوستانه بین‌المللی می‌باشد.»

بازداشت شدگان نیز گفته‌اند که آنها در جریان زمستان در دمای زیر صفر و هوای سرد، نگهداری می‌شدند و روزی دو بار با لوبیا و نان، تغذیه می‌شدند و به کمک‌های صحی به غیر از دوای تسکین دهنده درد و ضد عفونی کننده‎ها برای زخم به چیز دیگری، دسترسی نداشتند.

یافته‌های ابتدایی یوناما نشان می‌دهد که وضعیت بازداشت‌گاه و برخورد با زندانیان مغایر با حداقل معیارها برای یک طرف درگیر در یک جنگ غیر بین‌المللی میباشد.