نگرانی‌ها از فعالیت گروه داعش در ولایت هلمند

شماری از اعضای شورای ولایتی هلمند از آغاز فعالیت های داعش در این ولایت نگران استند.

نگاه نو_ آنان میگویند که هم اکنون داعشیان سرگرم جلب و جذب جوانان در ولسوالی های شمالی این ولایت استند.

والی هلمند در باره جلب و جذب داعشیان جزئیات را بدست نمیدهد ما میگوید که داعشیان توان نبرد با نیروهای دولتی را ندارند.

غلام ولی افغان، عضو مجلس نماینده‌گان، گفت: «بر اساس معلومات من، در یک بخش هلمند به نام نندارو، که مربوط ولسوالی موسی قلعه است کسی به نام ذاکر آمده است و در تلاش تشکیل گروپ های داعش است.»

میرویس خادم، عضو مجلس نماینده‌گان، گفت: «داعش در حال رشد است و تمرینات نظامی خود را جلب و جذب را انجام می دهد. دولت، جامعه جهانی، ناتو و امریکا باید در این زمینه برنامه ای را ترتیب دهد تا جلو رشد داعش را بگیرد.»

رییس شورای ولایتی هلمند هشدار میدهد که اگر جلو جلب و جذب داعشیان گرفته نشود فعالیت های این گروه گسترش خواهند یافت.

عطاالله افغان، رییس شورای ولایتی هلمند، گفت: «هنوزهم در بخش های شمالی هلمند، برخی از افراد با ما شریک ساخته اند که داعش در این بخش ها است و جلب و جذب را به پیمانه کم در آن جا آغاز کرده است.»

یاسین خان والی هلمند در باره این ادعا های شورای ولایتی جزئیات را بدست نمیدهد اما میگوید که داعشیان توان نبرد رو در رو با با نیروهای دولتی ندارند.