نگرانی‌ها از انحراف مسیر دریای آمو به طرف خاک افغانستان

نگرانی‌ها از انحراف مسیر دریای آمو به طرف خاک افغانستان در کندز در حال افزایش است.

نگاه نو_ شماری از باشندگان ولسوالی‌های امام ‌صاحب و قلعه ‌زال کندز می‌گویند که همه ساله خیزش آب دریای آمو صدها جریب زمین زراعتی و منازل مسکونی مردم را تخریب می‌کند.

نظام‌الدین از ساکنان بندر شیرخان ولسوالی‌ امام ‌صاحب است. او گفت: “هر سال وقتی‌که آب زیاد می‌شود و سیلاب می‌آید، این‌طرف‌ را زیاد خراب می‌کند و ما بسیار متضرر می‌شویم. از دولت می‌خواهیم به تحکیمات دریا توجه کند تا از تخریب زمین ها جلوگیری شود.”

ساکنان این ولسوالی‎ها می‌گویند هنوز جهت مهار کردن آب دریای آمو از سوی نهاد‌های مربوط کارهای بنیادی صورت نگرفته است.

در این حال محمد سالم اکبر، رئیس عمومی حوزه دریای آمو در کندز به رادیو آزادی گفت که در برخی محلاتِ آسیب‌پذیر این دریا در ولسوالی امام ‌صاحب کارهای تحکیماتی صورت گرفته است.

او افزود: “امسال در مناطِق شال‌بافی و برزنگی ولسوالی امام‌ صاحب کارهای تحکیمات صورت گرفته. صدها جریب زمین و منازل مسکونی از خطرات آب نجات پیدا کرده‌اند. برای سال آینده هم برنامه داریم و مطابق آن در ولسوالی‌های امام‌ صاحب و قلعه‌ زال نیز کارهای تحکیماتی شروع خواهد شد.”

دریای آمو از بلندی‌های ولایت بدخشان سرچشمه گرفته و هنگامی عبور از ولایت‌های بدخشان، تخار و کندز همه ساله در زمان خیزش و طُغیان آب خسارات زیاد مالی و حتی گاهی تلفات نیز به بار می‌آورد.