نویسندۀ ‘روایت‌های طالبان’: گروه طالبان در جنگ تبلیغاتی دست بالا دارد

توماس جانسن، نویسنده امریکایی که اخیراً کتابی در مورد جنگ تبلیغاتی طالبان در افغانستان نوشته، می گوید که ایالات متحده در جنگ تبلیغاتی علیه طالبان شکست خورده است.

نگاه نو_ آقای جانسن که استاد دانشگاه نیروی بحری ایالات متحده است، همچنین افزود که دولت افغانستان نیز در مهار کردن تبلیغات و روایت طالبان از جنگ افغانستان موفق نبوده است.

این پژوهشگر امریکایی در صحبت با صدای امریکا گفت: “به نظرم شما اگر به شورشگری‌ها و جنگ‌های داخلی که پس از جنگ جهانی دوم آغاز شد، نظر اندازید، می بینید آن طرف درگیر جنگ که طنین انداز ترین و مرتبط ترین روایت از جنگ را بیان کرده، معمولاً برنده جنگ شده است”.

او افزود که برای برنده شدن جنگ تبلیغاتی و معلوماتی، تنها داشتن و تبلیغ معلومات خوب کافی نیست، باید این جنگ تبیلغاتی را با اقدامات عملی تقویت کرد. او می‌گوید که دولت افغانستان پیام رسانی خود را باید از طریق مساجد و یا هم از طریق خطبه های نماز جمعه انجام دهد.

آقای جانسن گفت: “در گام نخست، دولت افغانستان برای گسترش محبوبیت خود در سطح قریه جات باید با فساد اداری گسترده مبارزه کند… در گام دوم، دولت افغانستان باید این را بداند که پیام رسانی موفق، پیام رسانی در سطح ملی نیست. کابل باید پیام رسانی خود را بر اساس نیازمندی هر قریه و هر منطقه تنظیم سازد. اقدام سوم اینست که دولت افغانستان باید پیام رسانی قوی کند که چگونه طالبان اسلام دیوبندی در افغانستان را منسوخ ساخته اند. اما دولت افغانستان این کار را نمی کند و این به نظرم بسیار تکان دهنده است.”