نماینده ویژه رییس‌جمهور برای گفتگو روی صلح به پاکستان می‌رود

آقای داوودزی که سال ۲۰۱۹ میلادی سال صلح برای افغانستان است.

نگاه نو_ محمدعمر داوودزی، رییس دارالانشای شورای عالی صلح و نماینده ویژه رییس‌جمهور در امور منطقه‌یی برای اجماع صلح، در آینده نزدیک برای گفتگو روی روند گفتگوهای صلح افغانستان به پاکستان سفر می‌کند.
این مطلب را آقای داوودزی در نشست شورای عالی صلح با نماینده‌گان جامعه مدنی در کابل بیان کرد.

آقای داوودزی گفت: «نخستین سفر ما هفته آینده به پاکستان خواهد بود و بعداً برای سفر به ایران تصمیم خواهیم گرفت.»

آقای داوودزی در سخنرانی‌اش از سه نوع ابهام در روند صلح یادآوری کرد و گفت که در این باره با مردم گفتگو ادامه دارد.
به گفتۀ او، نخستین ابهام این است که روشن نیست که کشورهای منطقه به شمول کشورهای همسایه در افغانستان چی می‌خواهند به خاطری که به گفتۀ آقای داوودزی، این کشورها برای منافع خود شان در امور افغانستان مداخله می‌کنند و به مردم زیان می‌رسانند.

آقای داوودزی در ادامه گفت که ابهام دوم این است که طالبان چی می‌خواهند؛ آیا بازگشت امارت اسلامی را می‌خواهند یا می‌خواهند بخشی از نظام کنونی شوند؟

او افزود که ابهام سوم این است که تا کنون روشن نشده است که برای توافق صلح با طالبان باید کدام قیمت پرداخت شود، از همین‌رو رأیزنی‌ها در این باره با مردم ادامه دارند.

این در حالی است که تلاش‌های صلح از سوی حکومت افغانستان و جامعه جهانی – امریکا در رأس – افزایش یافته اند.
شاه محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان، در یک ماه اخیر دوبار به کابل آمده است. محور گفتگوهای او با مقام‌های افغان روابط دوجانبه میان افغانستان و همچنان روند صلح بوده است