نمایش‌گاه عکاسی در مورد ابعاد مختلف زنده‌گی زنان

بیست عکس که در چهار بخش دلبسته‌گی‌های یک عکاس بانو را در باره زنان کشور در سفارت چین در کابل به نمایش گذاشته شده اند.

نگاه نو_ یک بانوی عکاس بیست عکس را از دلسبته‌گی‌هایش در بارۀ زنان کشور و چهره‌یی کمتر دیده شده از زنان افغان برای یک روز به نمایش گذاشت.
این بانوی عکاس می‌گوید که بخشی ازعکس‌هایش نشان‌دهندۀ ماندن زنان کشور در میان سنت و مدرنته است، اما بخش دیگری آن زنان کشور را از قوم‌های گونه‌گون کشور نشان می‌دهد که تاکنون دیده نشده اند.
فاطمه حسینی می‌گوید که وی در این عکس‌ها به همه کلیشه‌هایی دست زده است که همیشه در باره زنان افغان در بیرون از کشور یاد می شوند.
بیست عکس که در چهار بخش دلبسته‌گی‌های یک عکاس بانو را در باره زنان کشور در سفارت چین در کابل به نمایش گذاشته شده اند.
حمیرا نجمی – بازدیدکننده این نمایشگاه گفته است:«عکس‌های جالبی بودند. به گونه مثال من عکس‌های را دیدم که نشان می داد زنان برقه یا چادری به سر داشتند که این نشان دهنده سنتی است که در چند دهه گذشته کار گرفته شده و اکنون نیز پوشیدن آن ادامه دارد.»
شماری از عکس‌های این بانو، انعکاس دهنده تصویرهای کمتر دیده شده از زنان کشور استند.
شمسیه شریف – بازدیده کننده دیگر گفت:«بیشتر تصویرهایی بودند که بخشی از سنت‌ها را در کشور نشان می دادند. با وجودی که در هژده سال گذشته پیشرفت‌های صورت گرفته اند اما این سنت‌ها تاکنون در جامعه ما حاکم استند.»
فاطمه حسینی عکاس این عکس‌ها می‌گوید که وی در این عکس‌ها به کلیشه‌های دست زده است که همواره در بیرون از کشور در باره زنان افغانستان از آن‌ها یاد می شود.
فاطمه حسینی برگزار کننده و عکاس نمایشگاه گفت:«چهار مجموعه به نمایش گذاشته شده‌اند که گذری از برقه است یا می شود که بگویم دلبستگی‌های من در دوره‌های گونه‌گون است. یعنی من از برقه شروع کردم و رو به رویی زن افغان با برقه و زنده‌گی مدرنته نشان دادیم و بعد مجموعه دیگرم را که خراسانی است در آن قوم‌های گونه‌گون را با چهره‌های گونه‌گون از زنان کشور را نشان دادیم.»
اگر چه شماری از عکس‌های این نمایشگاه به گونه روشن بازتاب دهنده حجاب همچون یک سنت استند اما در گوشه دیگر محل برگزاری این نمایشگاه در در سفارت چین عکس هایی نیز از زنان و نخست بانوان کشور دیده می‌شوند که این عکس‌ها به شصت بر می گردند؛ عکس‌هایی که هیچ نشانه یی از سنت‌ها در آن ها دیده نمی شود.