نمایشگاه عکس در کابل از بهر پیکار با تبعیض در برابر زنان

از طلوع تاغروب، زنده‌گی زنانی‌که در بیرون از خانه کار می‌کنند» نام یک نمایشگاه عکس است که امروز در کابل برگزار شد

نگاه نو-  در این نمایشگاه، زنده‌گی کاری چهار بانو به تصویر کشیده شده بود که در بهبود زنده‌گی شهروندان نقش فعال دارند.

این نمایشگاه که به مناسبت پیکار شانزده روزه با تبعیض در برابر زنان برگزار شده بود، در آن ۳۰ عکس به نمایش گذاشته بودند.

عاطفه باران، یکی از چهار بانویی است که زنده‌گی کاری‌اش در این نمایشگاه عکس بازتاب یافته است.

‌او که یکی از دانشجویان پیشتاز در رشتۀ کمپیوترساینس یکی از دانشگاه‌های کشور است، برای زنان نیز دادخواهی می‌کند. او در کنار این دو مسؤولیت، برای بهبود زنده‌گی کودکان خیابانی نیز کار می‌کند: «مشکلات در جامعه ما بسیار است و من دریافتم که می‌توانم به خود و دیگران کار کنیم.»

اولیا که خود عکاس مادلینگ است، نیز سوژۀ عکاسی شده‌است که این نمایشگاه را برگزار کرده. او از مبارزه‌اش دربرابر نا برابری‌ها سخن می‌گوید: «کارکردن برای دختران بسیار دشوار است اما من با این چالش مبارزه می‌کنم.»

کارهای دوبانوی دیگر که یکی پزشک و دیگری خبرنگار آزاد است نیز به تصویر کشیده شده‌اند.

فیض احمد صداق، عکاس و برگزار کنندۀ این نمایشگاه می‌گوید: «سوژه‌های عکاسی من برایم نشان داد که زنان نیمی از جمعیت جامعه استند و اگر آنان محروم بمانند در واقع نیمی از جامعه با چالش روبه‌رو استند.»

اما نقش عکاسی در بازتاب رویدادها و ایجاد تغییر در جامعه به چی اندازه برجسته است.

افراسیاب عرب زاده، عکاس آماتور در این باره گفت: «در عکاسی می‌توانیم تمامی رویدادها را به تصویر بکشیم و حرف‌های نا گفته را بگویم.