نظر سنجی گالوپ: نیمی از زنان افغان خواهان ترک کشور استند

تعدادی از باشنده گان کشور که نیمی از زنان استند خواهان ترک زود هنگام کشور می باشند که بتوانند خود را از این وضعیت بدی که در افغانستان جریان دارد، نجات دهند…

نگاه نو_ تا کمتر از یک هفته آینده، ملیون ها باشنده افغانستان به رییس جمهور آینده خود رای خواهند داد. اما تعدادی از باشنده گان کشور که نیمی از زنان استند خواهان ترک زودهنگام کشور می باشند که بتوانند خود را از این وضعیت بدی که در افغانستان جریان دارد، نجات دهند.

بررسی های موسسه نظرسنجی و تحلیلی گالوپ نشان می دهد که وضعیت زنده گی در افغانستان بدتر از سال های گذشته شده است. مردم افغانستان احساس امنیت کمتری می کنند، یافتن وظیفه و کار برای مردم افغانستان مخصوصا قشر تحصیل کرده بسیار سخت شد است و زنده گی خود را بدتر از هر کس دیگری در این کره زمین ارزیابی کرده اند. با این وجود اکثر مردم افغانستان خواهان خروج هر چه زودتر از کشور استند.

این در حالی است که اشرف غنی در حال ترغیب مردم برای اشتراک انتخابات پیش رو می باشد. کاری که بعید به نظر می رسد مردم در انتخابات رغبتی داشته باشند. با این وجود گروهی که سخت تر می شود به آن اعتماد کرد زنان استند. آنها بیش از کسان دیگر خواهان خروج از کشور استند.

این موضوع برای اولین بار است که در کشور اتفاق می افتد که زنان نسبت به مردان تمایل بیشتری دارند برای خروج!

۴۱ فیصد از افغان ها خواهان ترک کشور استند: مردم افغانستان در شرایط بسیار بد اقتصادی و امنیتی زنده گی می کنند که بر این امر معتقدند که اگر می توانستند به طور دایم به کشور دیگری مهاجرت می کردند. این در حالی است که تمایل افغان ها به مهاجرت طی دو سال گذشته به مراتب بیش از گذشته شده است که بالاترین میزان آن به باشنده گان مناطق جنوب غربی استند.

به میزان ۵۲ فیصد از باشنده گان جنوب غرب کشور خواهان مهاجرت به خارج از افغانستان را دارند!

با افزایش نگرانی های زنان در مورد از دست دادن آزادی های ۱۸ ساله ای که بدست آورده اند، میزان قابل توجهی از آنها ۴۷ فیصد نسبت به مردان ۳۵ فیصد تمایل به خروج دارند. از نظر آنها، کشورهایی مانند جرمنی و ترکیه مکان مناسبی برای مهاجرت استند.

با این وجود مهاجرت روزافزون به دلایل بد امنیتی و اقتصادی کشور باعث خواهد شد تا اروپا با مشکل افزایش مهاجرین مواجه شوند که بنا به اعتقاد مقامات زنگ خطری هم برای حکومت افغانستان و هم اتحادیه اروپا خواهد بود که باید راه جدیدی را برای بهبود وضعیت این کشور که از مهاجرت های روزافزون جلوگیری شود، پیدا نمایند!