نشست سفیر افغانستان با مدیرکل اداره اتباع و مهاجرین ایران

نگاه نو_ پیرو اقدامات قبلی سفارت در جهت حل مسائل و مشکلات اقشار مختلف مهاجرین افغانستانی مقیم ایران، آقای عبدالغفور لیوال سفیر کبیر محترم ج.ا افغانستان در تهران و هیت همراه، روز چهارشنبه، مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۷ با آقای دکتر محمودی مدیرکل محترم اداره اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخله ایران ملاقات نمودند.

سفیر محترم ضمن تقدیر و تشکر از همکاریهای قبلی اداره کل اتباع خارجی برای مهاجرین افغانستانی مقیم ایران؛ در خصوص سفر هیئت با صلاحیت افغانستان به ایران و آغاز پروسه تثبیت هویت فراگیر برای مهاجرین افغان در همه ولایتها، ارائه خدمات بهداشتی برای مهاجرین در سراسر ایران جهت جلوگیری از مبتلا شدن به مریضی کرونا، جلوگیری از اخراج اجباری مهاجرین فاقد مدرک و مسائل رفت و آمد مسافرین در مرزی های دو کشور، صحبت نمودند.

جناب آقای دکتر محمودی مدیرکل اداره اتباع خارجی وزارت داخله ایران، ضمن خیر مقدم به آقای سفیر و هیئت همراه شان؛ در خصوص سفر هیئت عالیرتبه افغانستان به ایران جهت مذاکره و تنظیم مکانیزم پروسه تثبیت هویت فراگیر برای مهاجرین و ارائه خدمات بهداشتی برای مهاجرین و جلوگیری از شیوع مریضی کرونا و سایر موارد اعلان آمادگی کردند.

این ملاقات با رویکرد همکاری متقابل در جهت رسیدگی عاجل به مسائل و مشکلات فوق الذکر به پایان رسید.