نرخ اینترنت در افغانستان ۳۰ درصد کاهش یافت

نگاه نو_ وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افغانستان اعلام کرد که نرخ اینترنت برای مشترکین در خانه ها و دفاتر بیش از ۳۰ درصد کاهش یافته است. سخنگوی این وزارت می گوید که تا دو هفته دیگر نرخ انترنت ۳ جی و ۴ جی نیز کاهش خواهد یافت.

محمد فهیم هاشمی، سرپرست وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری در کابل از کاهش ۳۰ درصدی نرخ اینترنت خبر داد، اما این کاهش فعلاَ فقط شامل حال شرکت‌ها و کسانی می‌شود که در خانه شان اینترنت کیبلی دارند.

سایر زلاند، سخنگوی این وزارت به دویچه وله گفت: «قیمت اینترنت به طور عمده برای شرکت های مخابراتی از ۷۷ دالر در هر ام بی به ۵۳ دالر و برای افراد انفرادی از ۹۶ دالر در هر ام بی به ۶۰ دالر کاهش یافته است.»

وزارت تکنالوژی معلوماتی همچنان تاکید کرد که کار با شرکت های خصوصی در باره کاهش نرخ اینترنت ۳ جی و ۴ جی نیز ادامه دارد. زلاند در این باره گفت: «اداره اترا با وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی روی کاهش نرخ خدمات اینترنت ۳ جی و ۴ جی کار می کند و تا دو هفته دیگر نرخ انترت ۳ جی نیز کاهش خواهد یافت.»

قطع بودن خدمات در برخی جاها
وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در باره قطع بودن فعالیت شرکت های مخابراتی در برخی از ولایت ها ابراز نگرانی می کند و می گوید که تهدید، تخریب، صدمه رساندن و متوقف ساختن خدمات عامه به معنی دشمنی با مردم است و حکومت باید برای تامین امنیت شرکت های مخابرات اقدام جدی کند.

سخنگوی این وزارت تاکید می ورزد: «شورای امنیت افغانستان فیصله کرده است که شرکت های مخابراتی باید فعالیت های شان را ادامه بدهند و نهادهای امنیتی برای تامین امنیت شبکه های مخابراتی پلان های جدید و جدی را روی دست گیرند.»

 از چندی بدینسو در برخی جاها به شمول ولایت بلخ به جزء از شرکت مخابراتی سلام، فعالیت تمامی شرکت های مخابراتی قطع است و از این رهگذر مردم با مشکلات زیادی رو به رو شده اند. بر بنیاد آمارهای وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی هم اکنون ۹،۷ میلیون تن از خدمات اینترنتی در افغانستان استفاده می کنند.