نخستین دور رقابت‌های قهرمانی اسب سواری در کابل برگزار شد

نگاه نو_ در این رقابت‌ها، ورزشکاران هشت ولایت کشور به شمول کابل حضور دارند و برای بدست آوردن عضویت تیم ملی اسب سواری با هم رقابت می‌کنند.
نخستین دور رقابت‌های قهرمانی اسب سواری کشور، امروز با حضور بیش از ۲۰ اسپ سوار از هشت ولایت، در چمن حضوری کابل برگزار شد.
مسؤولان فدراسیون اسب سواری کشور، هدف از برگزاری این رقابت‌ها را انتخاب چهره‌های برتر به تیم ملی اسب سواری کشور می‌گوید.
داد محمد پاینده افزود: «ما این رقابت‌ها را برگزار کردیم تا بتوانیم چهره‌های خوب را شناسایی کنیم تا در رقابت‌های بیرون مرزی دست آورد کسب کنیم.»
در همین حال، اسپ سوارانی که در این رقابت شرکت کرده اند، از برگزاری این رقابت استقبال می‌کنند.
محمد اکبر، یکی از این اسب سواران گفت: «این اولین دور رقابت‌های اسپ سواری بود. ما از رهبری فدراسیون می‌خواهیم تا این طور مسابقات را بیشتر برگزار کنند.»
قرار است در پایان این رقابت‌ها ده چهرۀ برتر به تیم ملی اسب سواری کشور گزینش شوند.