ناگفته های نور از تعلیق کارزارهای انتخاباتی تیم صلح و‌ اعتدال

عطامحمد نور رییس اجراییه حزب جمعیت اسلامی از علت اصلی تعلیق کارزارهای انتخاباتی تیم صلح و‌اعتدال می گوید.

نگاه نو_ تیم صلح و اعتدال، چند روز پیش اعلام کرد که کارزار انتخاباتی خود را متوقف و تعلیق کرده است.

این تیم انتخاباتی، با انتقاد تند از حکومت، دلیل به تعلیق درآوردن کارزارهایش را را خدشه‌دار شدن اعتبار انتخابات به دلیل اقدامات غیرقانونی و بی‌باکنه تیم حاکم خوانده است.

در همین حال عطامحمد نور رییس شورای اجراییه حزب جمعیت اسلامی افغانستان در پیامی به مناسبت حلول عید سعید قربان گفته که این تصمیم تیم صلح و اعتدال به معنی فروپاشی آن نیست.

آقای نور گفته: عید امسال زمانی فرا می‌رسد که تب انتخابات ریاست جمهوری در‌حال شدت گرفتن است. صف آرایی تیم‌ها در برابر همدیگر هر‌ روز شدت می‌گیرد و با تاسف تیم حاکم از امکانات حکومتی که سرمایه ملی است، استفاده نادرست می‌کند و برای خودش همه چیز و برای دیگران هیچ چیز را می‌پسندد.

وی افزوده: امیدوارم نهادهای انتخاباتی، سازمان ملل و نهاد های ناظر بر روند انتخابات با دقت تمام روی نظارت و‌ شفافیت این روند ملی تمرکز کنند و نگذارند دموکراسی نو پای صدمه دیده بار دیگر در ذهن و روان مردم، بمیرد.

آقای نور تاکید کرده: تعلیق کارزارهای انتخاباتی تیم صلح و‌اعتدال به هیچ صورت به معنی کنار رفتن از انتخابات و از هم پاشی تکت نیست، بلکه ما به هدف ایجاد صدارت عظمی در نظام و اولویت دهی پروسه صلح، کمپاین خویش را به حالت تعلیق آوردیم.

این در حالی پیش از این شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری که ۱۲ ستاد انتخاباتی را شامل می‌شود نیز رهبری حکومت را به سوء‌استفاده از صلاحیت‌ها و امکانات دولتی در کارزارهای انتخاباتی متهم کرده است.