ناکامی نظامیان خارجی در افغانستان،عامل کشتار غیرنظامیان است

کرزی: به رغم حضور نظامیان خارجی در افغانستان نه فقط تروریسم نابود نشد بلکه بیش از گذشته دامنگیر مردم این کشور شده است.

نگاه نو_ به گزارش خبرگزاری؛ رئیس جمهور سابق افغانستان، ناکامی نظامیان خارجی در مبارزه با تروریسم را عامل جنایات کشتار غیرنظامیان در افغانستان دانست.
“حامد کرزی” امروز یکشنبه دربیانیه ای ضمن محکوم کردن حمله انتحاری به مراسم عروسی در غرب شهر کابل گفت: ناکامی نظامیان خارجی که برای مبارزه با تروریسم وارد افغانستان شدند، عامل اصلی چنین جنایات است.
رئیس جمهور سابق افغانستان تاکید کرد: به رغم حضور نظامیان خارجی در افغانستان نه فقط تروریسم نابود نشد بلکه بیش از گذشته دامنگیر مردم این کشور شده است.
“حامد کرزی” توجه به وحدت ملی این کشور را راه پایان جنگ و نجات افغانستان از فتنه های خارجی دانست.
رئیس جمهور سابق افغانستان در آخرین نشست خبری خود در کابل، با اشاره به مذاکرات صلح آمریکایی ها با طالبان گفته بود: صلح آمریکا با طالبان تغییر جبهه جنگ از جبهه ای به جبهه دیگر است.
وی افزود: صلحی که منجر به آتش بس با طالبان و تقویت داعش در افغانستان شود، نمی خواهیم.