میدیکوانترنشنل؛ اخراج پناهجویان به افغانستان را متوقف کنید

سازمان خیریه میدیکوانترنشنل، خواهان توقف فوری اخراج پناهجویان رد شده از آلمان به افغانستان شد. این سازمان با استناد به یک پژوهش اخیر، تأکید کرده است که اخراج شده ها به افغانستان، با وضعیت وخیمی در آن کشور مواجه می شوند.

نگاه نو_ براساس مطالعات سازمان دموکراسی و حقوق بشر افغانستان « AHRDO» که در برلین منتشر شده است، وضعیت اخراج شده ها به افغانستان به تناسب اوضاع آنان قبل از مهاجرت از افغانستان، به شدت وخیم می باشد. در این مطالعات که از مجموعاً ۵۰ تن از اخراج شدگان و برگشت کننده ها و از ۲۰ تن از فعالان مدنی، اعضای سازمانهای حقوق بشری و نماینده های حکومت افغانستان پرسش شده است، بیش ازنیم این رقم گفته اند که مهاجران افغان یا قادر به برگشت نیستند و یا از وجه امنیتی خودرا مصؤن احساس نمی کنند.
بیش از ۸۰ درصد افرادی که مورد سوال قرار گرفته اند، تأکید کرده اند که به دلیل فرار و مهاجرت و برگشت به وطن به شدت قرضدار شده اند و اکثر آنان هنوز بیکار اند.

هادی معرفت مدیر عامل سازمان دموکراسی و حقوق بشر افغانستان تأکید کرده است که «مأیوسی خیلی شدید» برگشت کننده ها می تواند یکی از «عوامل خیلی مهم بی ثباتی در افغانستان» گردد. به گفته او افراد برگشت داده شده برای جذب و جلب در گروه های تروریستی و شبکه های جنایی، افراد خیلی مناسبی اند. معرفت افزود:از هر ده تن که مورد پرسش قرار گرفته اند، یکتن آنان گفته اند که از «حکومت انتقام» می گیرند.

رومانا لینس یکتن از اعضای سازمان میدکونیز تأکید کرده است: این مطالعات نشان می دهند که «اخراج پناهجویان به کشور بی ثبات افغانستان نه تنها برای خود آنان فاجعه بار است، بلکه فشار های اخراج و برگشت به وطن بر زندگی پناهجویانی که در آلمان اند، شدیداً تأثیر منفی می گذارد و زندگی آنانرا شدیداً دشوار می سازد.»

به گفته خانم لینس این وضعیت امید همه را به زندگی در امنیت نابود می کند. لینس در آستانه برگزاری اجلاس وزرای داخله ایالات آلمان فدرال در شهر لوبیک این کشور که قرار است هفته آینده برگزار گردد، تقاضا نموده است که روند اخراج پناهجویان افغان را در دراز مدت در سرتاسر آلمان فدرال متوقف نمایند.