مک گرگور: افغانستان تحت نظارت آمریکا به بزرگترین تولیدکننده هروئین تبدیل شد

نظامی بازنشسته آمریکایی با تاکید بر خروج از افغانستان گفت که فساد گسترده در این کشور و تبدیل شدن آن به بزرگترین تولید کننده هروئین در جهان تحت نظارت آمریکا اتفاق افتاد.

نگاه نو_ «داگلاس مک‌گرگور» نظامی بازنشسته ارتش آمریکا در یک برنامه تلویزیونی از «دونالد ترامپ» رئیس جمهور این کشور خواست تا در اقدامی قاطعانه نیروهای آمریکایی را از افغانستان خارج کند.

وی با اشاره به وعده‌های انتخاباتی ترامپ برای خروج از افغانستان گفت که رئیس جمهور آمریکا با عمل نکردن به تعهداتش سبب ناامیدی مردم شده است.

مک گرگور به «فاکس نیوز» گفت که ترامپ باید مخالفان خروج از افغانستان را از کاخ سفید بیرون کند.

این نظامی بازنشسته اظهارداشت: آمریکا در افغانستان هیچ هدف راهبردی و یا هدف قابل دستیابی سیاسی و نظامی ندارد در عین حال مردم آمریکا برای خروج نیروها از افغانستان به ترامپ رأی دادند بنابراین وی باید این کار را انجام دهد.

وی با اشاره به فساد اداری گسترده در افغانستان نیز گفت که فساد گسترده در این کشور و تبدیل شدن آن به بزرگترین تولید کننده هروئین در جهان تحت نظارت آمریکا اتفاق افتاد.

گفتنی است که در سال 2001 میلادی و نگام حمله آمریکا به افغانستان مناطق زیر کشت خشخاش در افغانستان 7 هزار هکتار بود اما این مقدار در سال 2017 میلادی به 328 هزار هکتار رسید.