موگرینی: “گفت‌‌وگوی مستقیم میان حکومت و طالبان یگانه راه پیشرفت صلح است

‘رئیس ادارۀ سیاست خارجی اتحادیه اروپا’ به رئیس جمهور افغانستان گفته است که گفت‌‌وگوی مستقیم میان حکومت و طالبان یگانه راه پیشرفت برای برقراری صلح پایدار در این کشور است.

نگاه نو_ رئیس جمهور غنی و خانم موگرینی دیروز با هم صحبت تلفونی داشتند.

اعلامیۀ ارگ ریاست جمهوری می‌گوید که خانم موگرینی تصریح کرد که آتش‌بس برای پیشبرد مذاکرات صلح، خواست مردم افغانستان است و اتحادیۀ اروپا از آن حمایت می‌کند .

رئیس جمهور غنی به رئیس ادارۀ سیاست خارجی اتحادیۀ اروپا گفته است که او به صلح اولویت می‌دهد و برگزاری انتخابات شفاف و همه‌شمول از اهمیت خاص برخودارد است.