ممنوع الخروج شدن اعضای کمیسیون انتخابات

اعضای کمیسیون انتخابات افغانستان تا پایان اعلام نتایج نهایی انتخابات مجلس این کشور ممنوع الخروج شدند.

نگاه نو_ رییس جمهور افغانستان دستور داد، تا پایان اعلام نتایج نهایی انتخابات مجلس این کشور، هیچ یک از اعضای کمیسیون انتخابات حق خروج از کشور را ندارند.
رییس جمهور افغانستان درپاسخ به درخواست مرخصی یکی از اعضای کمیسیون انتخابات این کشور برای سفر به خارج از کشور چنین دستوری را صادر کرده است.
این در حالی است که “عبدالبدیع صیاد” رییس کمیسیون انتخابات افغانستان از دستور رییس جمهور این کشور اظهار بی اطلاعی کرد.
برخی گزارش های تایید نشده حاکی از آن است که دولت افغانستان قرار است طرحی را اجرا کند که براساس آن همه اعضای کمیسیون انتخابات برکنار شوند.
رییس کمیسیون انتخابات افغانستان گفته است تغییر در نظام انتخاباتی لازم است اما تغییر چهره ها در این کمیسیون دردی را درمان نمی کند.
پیش از این نیز اعضای کمیسیون انتخابات افغانستان به دست داشتن در تقلب، تخلف و حتی فساد اخلاقی متهم شده بودند.