مقام‌های کنر: رئیس محبس طالبان در ولسوالی دانگام، دستگیر شد

مقام‌های محلی کنر از بازداشت شخصی خبر دادند که به گفته آن‌ها رئیس محبس گروه طالبان در ولسوالی دانگام بوده.

محمد اقبال سعید والی/استاندار کنر امروز گفت، ملک جان رئیس محبس طالبان در جریان عملیات نیروهای امنیتی بازداشت شد.

والی کنر ادعا کرد، رئیس محبس طالبان به تازگی از پاکستان به ولسوالی دانگام کنر آمده بود و می‌خواست با استفاده از لباس زنانه و چادری به ولسوالی غازی برود.

مقام‌های کنر در جریان یک کنفرانس خبری برعلاوه ملک جان، پنج تن دیگر را هم در حضور رسانه‌ها جنگجویان گروه طالبان خواندند که در این ولایت بازداشت شده اند.

گروه طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفته است.