معلمان زن آرایش نکنند و دختران لباس تنگ نپوشند

طالبان در ولسوالی‌های تحت کنترلش یونیفورم جدیدی برای دانش‌آموزان معرفی کرده و از معلمان زن خواسته که هنگام رفتن به مکتب آرایش نکنند.

نگاه نو_ حسن رضا یوسفی، عضو شورای ولایتی غزنی به بی‌بی‌سی در ولایت غزنی گفته که طالبان به پسران دستور داده تا شلوار و پیراهن نپوشند و در عوض از لباس سنتی افغانستان(پیراهن و تنبان) استفاده کنند.

به گفته آقای رضایی گروه طالبان به شاگردان در ولسوالی‌های خواجه عمری و جغتو ولایت غزنی گفته که رنگ لباس آنان باید سفید باشد و کلاه سفید نیز به سر کنند.

به گفته آقای یوسفی، طالبان به دختران دانش‌آموز نیز دستور داده که لباس تنگ نپوشند تا برجستگی‌های بدنشان مشخص نشود.

محب الرحمان انصار، رئیس معارف غزنی می‌گوید که پوشش پیشنهادی طالبان در روستاها از گذشته رایج بوده و تاثیر بر روند آموزش ندارد.

آقای انصار گفت که در روستا‌ها مردم نیز به حجاب اسلامی بیشتر توجه دارند، طالبان نه تنها در بخش آموزش بلکه به صورت عموم در مورد اصلاح ریش و موی مردان و نحوه پوشیدن لباس تاکید دارند.

در شماری از ولسوالی‌های ولایت غزنی به دلیل وجود باورهای سنتی دختران اجازه رفتن به مکتب ندارند و بعضی از خانواده‌ها فقط اجازه می‌دهند که دخترانشان تا کلاس سوم درس بخوانند.

قبل از این رئیس معارف ولایت غزنی اعلام کرده بود که در ده ولسوالی غزنی طی ۱۵ سال اخیر حتی یک دختر از کلاس ۱۲ فارغ نشده‌اند. این درحالی است که در برخی از ولسوالی‌های دیگر همانند جاغوری و مالستان دختران پا به پای پسران به مدرسه می‌روند.

گرفته شده از صفحه ایرکا