معرفی اعضای تازۀ کمیسیون‌ انتخابات تا یک هفتۀ دیگر

قرار است در جریان سه روز آینده، روند بررسی سندهای نامزدان عضویت در کمیسیون‌های انتخاباتی بررسی شوند.

نگاه نو_ ارگ ریاست‌جمهوری می‌گوید که قرار است روند گزینش اعضای تازۀ کمیسیون‌های انتخاباتی تا یک هفتۀ دیگر به پایان برسد و در آغاز هفتۀ آینده، کمیشنران تازه به کارشان آغاز کنند.
هارون چخانسوری، سخن‌گوی رییس‌جمهور پس از چاشت روز شنبه (۴ حوت) در یک نشست خبری در کابل، گفت که تاکنون ۸۴ تن برای عضویت در کمیسیون‌های انتخاباتی درخواست داده‌اند. از این میان، ۶۹ تن مشمول نُه بانو از سوی احزاب سیاسی و ۱۵تن (۵ بانو) از سوی نهادهای مرتبط به انتخابات معرفی شده‌اند.
به گفتۀ چخانسوری، قرار است در جریان سه روز آینده، روند بررسی سندهای نامزدان عضویت در کمیسیون‌های انتخاباتی بررسی شوند و سپس در یک انتخابات که در آن نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری حق رأی دارند، ۱۴ تن آنان همچون اعضای تازۀ کمیسیون‌های انتخاباتی گزینش شوند.
دوهفته پیش، پس از آن‌که قانون انتخابات تعدیل شد، رییس‌جمهور رییسان و اعضای پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی را برکنار به لوی سارنوالی معرفی کرد. اعضای پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی متهم به فساد مالی و سوء استفاده از صلاحیت‌شان استند.
انتخابات ریاست‌جمهوری، قرار است در ۲۹ ماه سرطان سال آینده برگزار شود. ریاست‌جمهوری می‌گوید که با تغییر اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی، تقویم برگزاری این انتخابات تغییر نخواهد کرد و انتخابات در زمان معیین آن برگزار خواهد شد.
سخن‌گوی رییس‌جمهور، در بخش دیگر از سخنانش در بارۀ چگونگی گفت‌وگوهای صلح و برگزاری جرگۀ مشورتی صلح نیز سخن زد.
او گفت در این جرگه که قرار است در آخر ماه حوت برگزار شود، در حدود چهار هزار نماینده از سراسر افغانستان شرکت و برای سه روز دربارۀ صلح رآی‌زنی خواهند کرد.