مسیر: سرپرستی رسم ناپسندی که باید پایان یابد

روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر در مورد سرپرستی در کابینه، صلح افغانستان و همچنان در رابطه به ویروس کرونا مطالبی را به نشر سپرده اند.

مسیر

روزنامه مسیر سرمقاله‌اش را با عنوان “سرپرستی رسم ناپسندی که باید پایان یابد” نوشته است.

در سرمقاله آمده است ریاست جمهوری در دو روز گذشته دو نفر را به حیث سرپرست وزیران دو وزارت تعیین کرده است و در روزهای آینده سرپرست وزیران دیگر هم تعیین خواهند شد.

مسیر نوشته است گزینش وزیران و تکمیل کابینه برای پیش‌برد امور و در زمان معین تکمیل شدن ضرورت است اما آنچه که قابل نگرانی است ادامه رسم ناپسند سرپرستی است.

نویسنده پرسیده است که حالا این نگرانی وجود دارد که حکومت مشترک رئیس جمهور غنی و داکتر عبدالله هم یک تابلو دیگر حکومت وحدت ملی است.

سرمقاله نویس می‌نویسد ۵۰ درصد حکومت از سوی رئیس جمهور غنی و ۵۰ درصد از طرف آقای عبدالله تعیین خواهند شد.

به باور نویسنده این آن روندی است که ترس ایجاد هر نوع اختلافات را بیشتر می‌سازد و ممکن روی گزینش این افراد جنجال به میان آید.

روزنامه می‌افزاید که احتمال می‌رود نمایند‌گان حامیان آنان برای سرپرست وزیران مشکل ایجاد کنند و به این ترتیب رسم ناپسند سرپرستی هنوز هم ادامه دارد.

هشت صبح

روزنامه هشت صبح نوشته است برای تفاهم احتمالی صلح افغانستان باید موافقه کشورهای منطقه هم در نظر گرفته شود.

به باور نویسنده اگر چنین نشود افغانستان به صلح نمی‌رسد و جنگ ادامه می‌یابد.

به اساس معلومات نویسنده هم اکنون پاکستان، ایران، هندوستان، روسیه و چین به نحوی در قضیۀ افغانستان دخیل هستند و در میان شان در مورد افغانستان نشست هایی دارند.

به باور نویسنده به شمول پاکستان هر یک این کشورها اگر در کار صلح افغانستان صادقانه همکاری نکنند، تأمین صلح در افغانستان و حتی در منطقه ناممکن است.

به باور نویسنده، صلح در افغانستان علاوه بر این کشور به نفع کشورهای همسایه و امریکا است و بدون کدام برنامه خروج نیروهای امریکایی از افغانستان یک سرپیچی است.

انیس

روزنامه انیس در سرمقاله‌اش نوشته است که ویروس کرونا نه تنها جان میلیون‌ها نفر را در جهان با تهدید مواجه کرده بلکه اقتصاد جهان را نیز متوقف ساخته است که میلیون‌ها نفر با خطر گرسنگی مواجه هستند.

در سرمقاله آمده است افغان‌ها توصیه‌های صحی را در نظر نگرفته و مدت قرنطین را هم رعایت نکردند و حالا به اساس ارقام رسمی بیش از ۱۵ هزار تن در افغانستان به این ویروس مبتلا شده اند.

نویسنده با اشاره به ادعای یک فرد مبنی بر ساخت دوای ویروس کرونا گفته است ساخت دوای ضد ویروس کرونا از سوی یک فرد غیر متخصص این بیماری را پیچیده کرده است.

نویسنده پیشنهاد می‌کند که در شرایط کنونی از وزارت صحت عامه انتظار می‌رود که از فعالیت چنین افراد خودسر جلوگیری کند تا زندگی مردم با خطر مواجه نگردد.