مساعدت‌های بشری ۱۹.۵میلیون دالری سازمان ملل برای افغانستان

نگاه نو_ سازمان ملل‌، دیروز چهارشنبه ۱۹.۵ میلیون دالر امریکایی از بودجۀ صندوق مساعدت‌های بشری برای افغانستان «AHF» برای مساعدت با حدود ۵۰۰ هزار افغان آسیب‌پذیر داده شد.
بر اساس یک اعلامیۀ سازمان ملل‌متحد، توبی لنزر «Toby Lanzer» هماهنگ کنندۀ مساعدت‌های بشری برای افغانستان گفته است، در حالی‌که منازعه در افغانستان عواقب خیلی ناگوار برای مردم این کشور در قبال دارد، دادن ۱۹.۵ میلیون دالر امریکایی در این شرایط حساس که اکثر ادارات مساعدت کننده با کمبود منابع مالی رو‌به‌رو اند، صورت گرفته‌است.

در اعلامیه گفته شده‌است که از این پول برعلاوۀ سایر عرصه‌ها، برای آموزش و حمایت از حدود ۴۱ هزار کودک در زمینۀ تدارک آب آشامیدنی و خدمات حفظ‌الصحه استفاده خواهد شد.

صندوق مساعدت‌های بشری برای افغانستان «AHF» در سال ۲۰۱۴ میلادی برای ارائۀ واکنش‌های عاجل بشری، ایجاد شده‌است.