مسابقات والیبال دختران در ولایت دایکندی برگزار شد

مسابقات والیبال در روز چهارشنبه بین چهار تیم از دختران مرکز ولایت دایکندی در جمنازیوم ورزشی این ولایت برگزار گردید.

نگاه نو_ به گزارش خبرگزاری، این مسابقه از سوی ریاست امور زنان با هماهنگی آمریت ورزشی و همکاری دفتر معاونت ملل متحد یا (یونما) دایر شد.

در این مسابقات تیم‌هایی از آمریت ورزشی، لیسه دیانت، چهادار دشت و امید میهن اشتراک کرده بودند که در اخیر تیم آمریت ورزشی توانست مقام اول و تیم لیسه دیانت مقام دوم را کسب کند.

شیرین جان حسینی سرپرست ریاست امور زنان دایکندی در مورد برگزاری این مسابقه می‌گوید: هدف ما از برگزاری این مسابقه، بزرگداشت از زنان و جایگاه آنان می‌باشد.

فرشته یکی از اشتراک‌کنندگان مسابقه والیبال با اشاره به وجود موانع زیاد سر راه دختران در عرصه ورزش،‌ گفت: توجه حکومت و علاقه دختران می‌تواند در رشد و توسعه‌ی ورزش مؤثر باشد.

این در حالی است که چندی قبل آمریت ورزشی ولایت دایکندی با همکاری اداره شارولی مسابقه شطرنج را نیز دایر نموده بودند.