مسابقات آماتور گلف پاکستان امروز با حضور چهار ملی پوش تیم گلف افغانستان آغاز شد

مجیب قاریزاده عضو مطبوعات کمیتۀ ملی المپیک افغانستان گفت که این مسابقات را پاکستان میزبانی می‌کند.

نگاه نو_ این رقابت‌ها که امروز آغاز شدند تا ۲۳ فبروری در شهر لاهور پاکستان ادامه خواهند داشت.

در این بازی‌ها دو ورزشکار بانو و دو آقا به‌نماینده‌گی از افغانستان حضور دارند.

در مسابقات آماتور گلف پاکستان در کنار ورزشکاران افغانستان و پاکستان، بازیکنان برخی کشورهای منطقه نیز حضور دارند.