محب؛ آزادی زندانیان طالبان تهدیدی برای امنیت ملی است

مشاور امنیت ملی افغانستان در یک ویدئو کنفرانس با سفرای برخی از کشورها تاکید کرد که آزادی شماری از زندانیان طالبان تهدیدی برای امنیت ملی افغانستان محسوب می‌شود.

نگاه نو_ وی خاطرنشان کرد که شماری از زندانیان طالبان در حملات گسترده علیه اهداف غیرنظامی دست دارند و همچنین با گروه های تروریستی بین المللی در ارتباط هستند.

حمدالله محب گفت که افغانستان آماده است تا رایزنی‌ها درباره آزادی زندانیان طالبان و روند صلح ادامه یابد.

مشاور امنیت ملی افغانستان اظهارداشت که در آزادی زندانیان طالبان برخی از توصیه‌های کمیسیون حقوق بشر در مورد حقوق قربانیان جنگ نیز در نظر گرفته شده است.

این اظهارات در حالی صورت گرفته است که امروز نیز دومین گروه 100 نفری از زندانیان طالبان پس از دستور اشرف غنی آزاد می‌شود و هیئت 3 نفری این گروه با متوقف کردن مذاکرات از کابل خارج خواهد شد.

از سوی دیگر، «ذبیح‌الله مجاهد» سخنگوی طالبان تصریح کرده است که «آزادی این زندانیان بخشی از روند آزادی زندانیان ما نیست و باید بر اساس توافقنامه بین ما و آمریکا صورت گیرد».