محافظ ارشد رییس جمهور غنی در بیمارستان جان باخت

عبدالغفار احمدزی رییس قطعه محافظت خانه رییس جمهور غنی از اثر انفجار ماین کنار جاده ای جان باخت.

نگاه نو_ آقای احمدزی چهار روز پیش در ناحیه شانزدهم شهر کابل هدف ماین کنار جاده ای قرار گرفت و زخم برداشت و امروز(چهارشنبه، ۲۶ سرطان) در بیمارستان جان باخت.

جسد آقای احمدزی امروز به خاک سپرده میشود.

در همین حال رییس جمهور غنی در مراسم تشیع پیکر عبدالغفار احمدزی شرکت و ادای احترام کرد.

آقای غنی گفت: تعهد ما این است که به خانواده و فرزندان احمدزی از سوی مسوولین رسیدگی به موقع صورت می گیرد و فرزندان احمدزی متانت، شجاعت و اعتماد پدر شان را که امروز جایش خالی است، به افتخار پر خواهند کرد.

مسوولیت این حمله را نیز گروه طالبان به عهده گرفته است.