مجمع عمومی سازمان ملل قطع‌نامه‌یی را دربارۀ افغانستان تصویب کرد

مجمع عمومى سازمان ملل متحد در نشستی دربارۀ افغانستان، قطع‌نامه‌یی را دربارۀ اوضاع افغانستان به تصويب رساند.

نگاه نو_ این قطع‌‎نامه که به پشتیبانی از افغانستان است، با اکثریت قاطع ١٣٧ رأى موافق، ٢ رأى ممتنع و بی رأی مخالف به تصویب رسید.

عادله راز، نمایندۀ همیشه‌گی افغانستان در این نشست گفت که پشتیبانی مجمع عمومی سازمان ملل متحد از افغانستان پیام محکمی به کسانی است که هنور قصد دارند افغانستان را پناه گاه امن هراس افگنی بسازد.

بانو راز در این باره افزود: «طالبان و دیگر گروه‌های هراس‌افگن خارجی همچنان در مأموریت شان برای گسترش کشتار و ترس ادامه می‌دهند. نیروهای امنیتی و دفاعی ما توانایی خودشان را برای دفاع از کشور ما با شجاعت و با عقب زدن بسیاری حمله‌ها… ثابت کرده‌اند.»

نمایندۀ همیشه‌گی افغانستان در سازمان ملل متحد، دربارۀ انتخابات ریاست‌جمهوری می‌گوید که مردم برای دفاع از مردم سالاری رأی دادند.

از سویی دیگر، عمر داوود زی، رییس ستاد انتخاباتی اشرف غنی نیز می‌گوید که پس از اعلام حکومت تازه، گفت‌وگوها با طالبان آغاز خواهند شد: «اولویت برای ما صلح و آشتی با طالبان بود و است. اکنون ما باید از یک موضع‌گیری مشروع وارد یک معامله صلح با طالبان شویم. ما باید مطمئن شویم که مشروعیت دولت ادامه دارد. به همین دلیل ما اصرار داشتیم که انتخابات برگزار شود. به زودی پس از اعلام حکومت جدید و آغاز به کار رییس‌جمهور جدید، مذاکرات با طالبان آغاز می‌شود.»

همزمان با این، جنرال مارک میلی، رییس ستاد مشترک ارتش امریکا که به کابل آمده‌است در دیدار با عبدالله عبدالله، رییس اجراییه گفته‌است که «امریکا به کمک‌ها و حضور خود در افغانستان ادامه می‌دهد.»