مجلس نماینده‌گان پیشین جلسات آنلاین برگزار می‌کند

دبیرخانه ملغا شده مجلس نماینده‌گان پیشین گفته است که قرار است جلسات عمومی مجلس نماینده‌گان پیشین طبق معمول (هفته‌ای سه روز) از طریق زوم و اسپس به‌گونه آنلاین برگزار شود.

در پیامی که حاکی از برگزاری جلسات مجلس نماینده‌گان پیشین در اختیار روزنامه ۸صبح قرار گرفته، آمده است که این جلسات در هماهنگی و تفاهم با نهادهای بین‌المللی و اتحادیه پارلمان‌های جهان (IPU) برگزار می‌شود.

در این پیام از اعضای مجلس نماینده‌گان پیشین خواسته شده است که در جلسات اشتراک کنند و طبق معمول نظریات و مشکلات ولایت‌های خود را مطرح سازند.

در پیام آنان گفته شده است که جلسات هفته‌ای سه‌ روز و برای مدت سه ساعت برگزار می‌شود و مورد پوشش رسانه‌های ملی و بین‌المللی نیز قرار خواهد گرفت.

در این پیام گفته شده است که ریاست جلسات آنلاین را در صورت موافقت میررحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده‌گان پیشین و هیأت اداری آن برعهده خواهد داشت.

در پیام تصریح شده است که در صورت عدام موافقت هیأت اداری قبلی، هیأت اداری جدید به‌گونه آنلاین انتخاب خواهد شد.

رییس مجلس نماینده‌گان پیشین و هیأت اداری این مجلس تاکنون در زمینه جزییات ارایه نکرده‌اند.

گفتنی است که طالبان پیش از این دبیرخانه مجلس نماینده‌گان پیشین را لغو کرده‌اند.

این در حالی است که شماری از اعضای پیشین این مجلس برگزاری جلسات مجلس نماینده‌گان را طبق اصول وظایف داخلی از صلاحیت‌های اعضای این مجلس می‌دانند.

به گفته آنان براساس اصول وظایف داخلی مجلس نماینده‌گان پیشین، ریاست دبیرخانه مجلس هیچ نوع صلاحیتی در مورد برگزاری و تعیین تکلیف برای اعضای مجلس ندارد.

آنان تصریح می‌کنند در این پیام دیده می‌شود که دبیرخانه برای اعضای مجلس نماینده‌گان پیشین تعیین تکلیف کرده است.