لوی سارنوالی در مورد اتهام فساد اخلاقی تحقیق خواهد کرد

نگاه نو_ صمیم عارف معاون سخنگوی ریاست جمهوری دیشب به خبرگزاری گفت، یک نامه درین هفته به لوی سارنوالی فرستاده خواهد شد: “کار روی ترتیب نامه ادامه دارد، پیش نویس آن نهایی شده و درین هفته تمام می‌شود. درین نامه از لوی سارنوالی خواسته خواهد شد تا این قضیه را بررسی کند، کسی که اتهام وارد کرده، شواهد ارائه کند، ورنه باید مطابق قانون مجازات شود.”

حبیب الله احمدزی مشاور پیشین محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان ادعا کرده است که شماری از مشاوران آقای غنی، وزیران و نماینده‌های ولسی جرگه در ترویج فحشا دست دارند.

او به تازه‌گی در گفتگو با تلویزیون خصوصی خورشید گفته است، برخی از زنان بر اساس روابط نامشروع با ارگ، به ولسی جرگه راه یافته اند.

اما ارگ این اتهام‌های آقای احمدزی را بی‌اساس و دروغ محض دانسته است.

محمد هارون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری روز یکشنبه به خبرنگاران گفت، احمدزی پس از راه نیافتن به ولسی جرگه، می‌خواست دوباره مشاور رئیس جمهور شود، اما درخواستش رد شد.