قحطی در اردوگاه‌های پناهجویان افغان در پاکستان

وزیر امور ایالتی و مرزی پاکستان گفت که پناهجویان افغان مستقر در خاک این کشور دو هفته می‌شود که غذا ندارند و خواستار کمک سازمان ملل به این پناهجویان شد.

نگاه نو_ «شهریارخان افریدی» وزیر امور ایالتی و مرزی پاکستان نسبت به ایجاد بحران انسانی در اردوگاه‌های پناهجویان افغانستان به دلیل طولانی شدن وضعیت قرنطینه هشدار داد.

وی از کشورهای توسعه یافته خواست تا به کمک این پناهجویان بشتابند و تاکید کرد که پناهجویان افغان در پی جنگ در افغانستان و زیر چتر سازمان ملل به پاکستان آمدند. اکنون نیز کمک به این پناهجویان مسئولیت سازمان ملل و جهان است.

«نیوز اینترنشنال» گزارش داد که افریدی به نماینده دائم پاکستان در سازمان ملل و کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان نامه نوشته تا بطور فوری مبالغی را برای تأمین غذای پناهندگان افغان ساکن پاکستان اختصاص دهند.

افریدی گفت: نیاز است تا اقدامات به پشتیبانی عملی تبدیل شود، بیشتر پناهندگان افغان کارگر روزمزد هستند و دو هفته می‌شود که این پناهندگان غذا ندارند.

وزیر امور ایالتی و مرزی پاکستان همچنین گفت که اسلام‌آباد باوجودی که عضو کنوانسیون سازمان ملل درباره پناهجویان و پروتکل‌های آن نیست اما تلاشش را برای کمک به پناهندگان افغان انجام می‌دهد.

وی افزود که «عمران خان» نخست وزیر این کشور فرمان ایجاد یک بسته ویژه حمایتی از پناهجویان افغان را صادر کرده است.