قابل توجه اتباع افغانستانی فاقد مدرک در ایران

نوبت دهی به دانش آموزان افغانستانی فاقد مدارک اقامتی معتبر از تاریخ 98/05/19 تا 98/05/31 در دفاتر خدمات اتباع خارجی انجام می شود .

نگاه نو_ اتباع افغانستانی مشمول می توانند جهت اخذ نوبت برگ حمایت تحصیلی در مدت زمان مذکور به دفاتر خدمات اتباع خارجی مراجعه کنند.

سرپرست دانش آموزان لازم التعلیم فاقد مدرک معتبر که دارای دو سال اقامت در جمهوری اسلامی ایران باشند، می‌توانند با در دست داشتن مدارک لازم از جمله اجاره نامه مبنی بر دو سال اقامت، مدارک هویتی ( گذرنامه – تذکره ) و عقدنامه برای نوبت گیری به نزدیک ترین دفتر خدمات اتباع خارجی محل سکونت خود مراجعه نمایند.
برای نوبت گیری ضرورتی به حضور همه اعضای خانوار نمی باشد.