فریاد سکوت؛ نخستین نمایشگاه نقاشی خیابانی دختران بلخ

نخستین‌بار شماری از دختران نقاش، برای پایان‌دادن به خشونت‌ها در برابر زنان نمایشگاه خیابانی را در مزارشریف برگزار کردند.

نگاه نو_ دختران نقاش، زیرنام «فریاد سکوت» این نمایشگاه خیابانی را در مزارشریف راه اندازی کرده‌اند و می‌گویند که هدف شان برجسته‌ساختن توانایی‌های زنان است.
آن‌ها، در این نمایشگاه خیابانی، ۸۰ اثر هنری شان‌را که هرکدام بخشی از خشونت‌ها در برابر زنان را به تصویر کشیده‌اند، به نمایش گذاشته‌اند.
حفیظه محمدی، از برگزار کننده‌‌گان این نمایشگاه می‌گوید تلاش می‌کنند تا با راه‌اندازی این‌گونه برنامه‌ها، توانایی‌های زنان را در بخش‌های گوناگون به رخ بکشند.
وی، امروز پنج‌شنبه، (۲۲ قوس) حین گشایش این نمایشگاه گفت: «توانمندی، کارکردها، زیبایی‌ها، خشونت‌ها، به محکمه کشانیدن بانوان و آزار و اذیت را که بانوان در اجتماع می‌بینند کل شان‌را به تصویر کشیده‌ایم.»

راحله، یکی از نقاشان نیز در این باره گفت: «این اثر را که می‌بینید یک زن در چادری مخفی شده و اطراف او زنجیرها کشیده شده‌است، بیانگر این است که زنان افغان در محدودیت استند و ما می‌خواهیم این زنجیرها را بشکنیم و به آزادی برسیم.»
زهرا، یکی دیگر از دختران نقاش نیز بیان داشتد: «ما با اثرهای هنری خود می‌خواهیم که راه را برای دیگران باز کنیم تا آن‌ها هم جرأت کنند بیایند بکشند و به اجتماع وارد شوند.»
فرشته دانشجوی دانشکده ادبیات دانشگاه بلخ است. او از یک‌سال بدینسو به هنر نقاشی رو آورده‌است. فرشته از تلاش‌های خود برای پیکار با خشونت در برابر زنان می‌گوید: «گفته‌هایی را که ما نمی‌توانیم با زبان بیان کنیم آن‌را توسط هنر نقاشی به تصویر می‌کشیم.»
این نمایشگاه در برابر دفتر ساحه‌یی کمیسیون مستقل حقوق‌بشر در مزارشریف راه اندازی شده است.
سیدمحمد سامع، رییس دفتر ساحه‌یی کمیسیون حقوق‌بشر در شمال‌کشور می‌گوید که امسال بیش از ۴۰۰پروندۀ خشونت در برابر زنان را ثبت کرده‌اند: «کسانی که این تابلوها را می‌بینند تا حدی می‌فهمند که زنان افغان تا چه‌ حدی از خشونت قرار دارند.»

در این میان، شماری از جوانان از راه اندازی این نمایشگاه استقبال می‌کنند.
مریم، باشندل مزارشریف گفت: «از این اثرها دریافتم که اگر زن هستیم هم نباید در خانه محصور باشیم ما می‌توانیم علاوه بر کارهای خانه در جامعه هم کار کنیم