فرش قرمز برای طالبان!

نگاه نو_ ارگ ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرده است که محمد اشرف غنی، به عنوان رئیس جمهور جدید افغانستان روز دوشنبه ۱۹ اسفند مراسم تحلیف را انجام می‌دهد.

در مقابل، تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی افغانستان هم اعلام کرده است که اگر مراسم تحلیف اشرف غنی به تعویق نیفتد، همزمان مراسم تحلیف عبدالله نیز به عنوان رئیس جمهور تازۀ افغانستان در قصر سپیدار برگزار خواهد شد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان محمد اشرف غنی را پیروز انتخابات اخیر آن کشور اعلام کرده است، اما عبدالله عبدالله با “غیرقانونی” دانستن نظر کمیسیون، خود را برندۀ انتخابات می‌داند.
این نوع اختلافات در بین احزاب و گرایش‌های سیاسی افغانستان به نظرم چیزی جز پهن کردن فرش قرمز برای سیطرۀ طالبان بر آن کشور نیست!
طالبان اخیراً توافقنامۀ صلحی را با دولت آمریکا به امضا رسانده که راه را برای ورود این گروه به عرصۀ سیاسی افغانستان می‌گشاید.
این در حالی است که دونالد ترمپ رئیس جمهوری آمریکا نسبت به توانایی دولت افغانستان برای دفاع از خود پس از خروج نظامیان آمریکایی از آن کشور اظهار تردید کرده و احتمال سلطۀ طالبان بر افغانستان را منتفی ندانسته است.
ترمپ تأکید کرده است که آمریکا فقط برای مدتی می‌تواند به کشورها کمک کند، آنها باید خودشان مواظب خودشان باشند.
سخنان ترمپ نشان می‌دهد که دولت آمریکا نسبت به پیشگیری از سلطۀ طالبان بر افغانستان تعهدی برای خود قائل نیست و تنها خواستار عدم تعرض آن گروه به منافع خود و متحدانش است.
حال در چنین فضایی نزاع دو جناح قدرتمند حاکم بر کابل بر سر موقعیت ریاست جمهوری چه معنایی دارد؟ به نظرم اگر غنی و عبدالله طی ساعات آینده برای استمرار همکاری با یکدیگر و یا دست کم عبور از این منازعه به توافق نرسند، در آن صورت به فرض سلطۀ طالبان بر افغانستان فقط باید خود را سرزنش کنند!
از نگاه یک ناظر بی طرف، منازعۀ غنی و عبدالله در این شرایط بغرنج به قدری غیرمنطقی و غیرمسئولانه به نظر می‌آید که ذهن را به سمت نوعی بدبینی سوق می‌دهد و آن اینکه نکند یکی از دو طرف با طالبان محرمانه ساخت و پاخت کرده است تا راه آنها را برای سلطه بر افغانستان هموار کند!‎