فایض بنیانگذار دانشگاه امریکایی افغانستان درگذشت

‏داکتر شریف فایض، وزیر پیشین تحصیلات عالی و بنیان‌گذار دانشگاه امریکایی افغانستان به عمر هفتادوسه ساله‌گی درگذشت.

نگاه نو_ داکتر شریف فایض از شخصیت علمی و دانشمند فرهیخته کشور شناخته می‌شد که معتبرترین نهاد تحصیلات عالی یعنی دانشگاه امریکایی افغانستان را در کشور بنیانگذاری کرد و تلاش کرد تا جوانان در کشور خودشان، دانش عصری را فرا گیرند.

او از سال ۲۰۰۱ تا سال ۲۰۰۷ وزیر تحصیلات عالی افغانستان بود.

داکتر‌فایض دانشگاه امریکایی افغانستان را در سال ۲۰۰۶ میلادی در کابل تأسیس کرد.

شهروندان کشور ازجمله نویسنده‌گان درگذشت داکتر‌ شریف فایض را ضایعه بزرگ علمی به کشور می‌گویند.