غنی در دیدار با اول نمره کانکور: امیدوارم به حدی پیش‌رفت کنید که رییس جمهور افغانستان شوید

نگاه نو_ محمداشرف غنی، رییس جمهور، با شمسیه علی‌زاده، اول نمره عمومی و پنج تن از پیش‌تازان کانکور امسال دیدار کرده است.

صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری، گفته است که این دیدار پس از چاشت روز سه‌شنبه، بیست‌ودوم میزان، صورت گرفته است.

رییس جمهور غنی به هر یک از شش  چهره‌ نخبه کانکور ۱۰۰ هزار افغانی تحفه داده است.

به گفته‌ی صدیقی، رییس جمهور در این دیدار موفقیت آن‌ها در آزمون کانکور را به نماینده‌گی از دولت تبریک گفته است.

رییس جمهور غنی گفته است: «شما آینده افغانستان هستید و امیداورم به حدی به ترقی و پیش‌رفت برسید که رییس جمهور افغانستان شوید». آقای غنی ابراز آرزومندی کرده است که «ثروت و داشته‌های افغانستان» با دستان پرتوان نخبه‌گان کانکور مدیریت شود.

رییس جمهور غنی هم‌چنان گفته است که «ثمره جمهوریت» را در آن‌ها می‌بیند.

محمداشرف غنی، شمسیه علی‌زاده، اول نمره کانکور را «مثال و الگو» برای دختران افغان توصیف کرده است.

شمیسه علی‌زاده در آزمون کانکور امسال اول نمره عمومی شده است. قرار گرفتن او در این جایگاه، واکنش‌های گسترده و مثبتی را در پی داشته است.