غنی در آستانه‌ی انتخابات مهره‌های دفترش را بازچینی کرد

رییس جمهور کشور با صدور فرمان‌های جداگانه در ساختار و چهره‌های رهبری ریاست دفترش تغییرات به وجود آورده ا ست.

نگاه نو_ بر اساس تازه‌ترین فرمان اشرف غنی که روز یک‌شنبه، نهم سرطان نشر شد، فیض‌الله کاکر، به عنوان رییس عمومی دفتر ریاست جمهوری در بست خارجه رتبه به جای عبدالسلام رحیمی، منصوب شده است.

عبدالسلام رحیمی روز گذشته بر اساس فرمان آقای غنی به عنوان نماینده ویژه رییس جمهور و وزیر دولت در امور صلح گماشته شد. او برای مدت طولانی ریاست دفتر ریاست جمهوری را مدیریت می‌کرد.

محمداشرف غنی روز شنبه، هشتم سرطان با صدور یک فرمان دیگر معاونیت حکومت‌داری و برنامه‌ها را در تشکیل ریاست عمومی دفتر ایجاد و هارون چخانسوری را در این معاونیت منصوب کرد. هارون چخانسوری پیش از این به عنوان سخنگو و معاون ارتباطات استراتژیک و رسانه‌های اداره‌ی امور ریاست‌جمهوری وظیفه اجرا کرده است.

ریاست جمهوری در این فرمان هدف از ایجاد معاونیت جدید را انسجام هرچه بهتر، تسهیل و تعقیب برنامه‌های کاری حکومت و تطبیق متمرکز بر نتایج برنامه‌ها و دستورهای ریاست جمهوری عنوان کرده است.

در ساختار معاونیت جدید در ریاست دفتر ریاست جمهوری، ریاست‌های انسجام امور کابینه، هم‌آهنگی شوراهای عالی ریاست جمهوری، تعقیب اوامر و هدایات مقام عالی، تشریفات ریاست جمهوری و واحد دستیار خاص مقام عالی در نظر گرفته شده است.

با این حال گفته شده است صدیق صدیقی به عنوان سخنگوی ریاست جمهوری گماشته شده است. او پیش از این به عنوان سخنگوی وزارت امور داخله و رییس مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت کار کرده است.

در فرمان‌هایی که ریاست جمهوری برای اعمال تغییرات جدید صادر کرده است، به ماده ۶۴ قانون اساسی استناد شده است. در این ماده قانون اساسی، گزینش مقامات عالی‌رتبه از صلاحیت‌های ریاست جمهوری خوانده شده است.

گزینش افراد در اداره‌های کلیدی دولت و صدور فرمان‌ها از سوی رییس جمهور غنی در آستانه‌ی انتخابات ریاست جمهوری با انتقادی رقیبان رییس جمهور در این انتخابات روبه‌رو شده است. شورای نامزدان ریاست جمهوری پیش از این اعلام کرده بودند که کار رییس جمهور در اول جوزا پایان یافته است و او اصولاً نمی‌تواند در این دوران به تغییرات و گزینش در اداره‌های کلیدی حکومتی دست بزند. به باور این نامزدان، صدور فرمان و گزینش افراد با توجه به زمان کمی که به انتخابات ریاست جمهوری باقی‌مانده است، کمپین پیش از وقت است.