غنی: خانواده‌های پاکستانی داعش به اقارب شان تسلیم داده می‌شوند

رییس جمهور افغانستان در سفر به ولایت ننگرهار گفت که زنان و کودکان جنگجویان پاکستانی اعضای داعش را نه به حکومت پاکستان، که به اقارب شان در پاکستان می‌سپارد.

نگاه نو_ وزارت دفاع افغانستان اعلام کرده است که در دو هفته گذشته بیش از ۶۰۰ جنگجو و اعضای خانواده‌های داعش در ننگرهار به نظامیان افغان تسلیم شده اند.

در میان این افراد به شمول جنگجویان پاکستانی، شهروندان برخی دیگر از کشورها نیز شامل بوده اند.

مقام‌های محلی ننگرهار گفته اند که از میان این جنگجویان تسلیم شده، ۱۱۴ نفر آنان شهروندان پاکستان اند.

رییس جمهور غنی روز سه شنبه ۱۹ نومبر (۲۸ عقرب) گفت که زنان و فرزندان جنگجویان داعش که اتباع سایر کشورهای خارجی اند، بر اساس طرزالعمل حکومتی به کشورهای شان تسلیم داده خواهند شد.

رییس جمهور غنی روز سه شنبه ۱۹ نومبر (۲۸ عقرب) گفت که زنان و فرزندان جنگجویان داعش که اتباع سایر کشورهای خارجی اند، بر اساس طرزالعمل حکومتی به کشورهای شان تسلیم داده خواهند شد.

آقای غنی افزود که جنگجویان داعش بر اساس صلاحیت و پیشنهاد مردم افغانستان مورد پیگیرد قرار می‌گیرند؛ اما زنان و فرزندان جنگجویان داخلی داعش بر اساس میکانیزم حکومتی تحت پوشش قرار خواهند گرفت.

او خطاب به والی و سایر مقامات دولتی ننگرهار گفت: “برای پرورش و نفقه کودکان و زنان داعش داخلی پیشنهادات و طرح‌های خود را به ریاست جمهوری ارایه کنید تا براساس آن زمینه پرورش و نفقه آنان فراهم گردد.”

محمد اشرف غنی خواستار مدغم شدن نیروهای خیزش مردمی با اردوی محلی افغانستان شده و به نهاد‌های امنیتی دستور داده است که از این نیروها در تامین امنیت نقاط صفری خط دیورند کار گیرند.