غنی: انس حقانی، مالی خان و عبدالرشید به گونه مشروط آزاد می‌شوند

رئیس جمهور افغانستان اعلام کرد که سه عضو ارشد گروه طالبان به شمول انس حقانی، در بدل رهایی دو استاد پوهنتون امریکایی که از در سال ۲۰۱۶ از سوی طالبان اختطاف شدند، آزاد می‌گردند.

نگاه نو_ رئیس جمهور غنی گفت که تلاش‌های مشترک حکومت افغانستان و ایالات متحده برای “ردیابی” مکان نگهداری این استادا پوهنتون امریکایی نتیجه نداد و بربنیاد اطلاعات آنان، سلامتی این استادان نیز به “وخامت گراییده” است.

او گفت:”تصمیم گرفتیم که سه تن از زندانیان طالب را که از کشورهای بیرون در همکاری نزدیک و همه جانبه شرکای بین‌المللی ما دستگیر گردیده و از مدتی بدین سو در توقیف خانه بگرام زیر نظارت دولت افغانستان بودند، به طور مشروط از بند رها سازیم”.

به گفته آقای غنی، این افراد شامل انس حقانی پسر جلال الدین حقانی، حاجی مالی خان فرزند مالی خان، عبدالرشید فرزند محمد عمر اند.

رئیس جمهور غنی گفت:”در مشوره با شرکای بین‌المللی افغانستان و به خصوص ایالات متحده امریکا ما میکانیزم و روشی را در پیش گرفته ایم که رهایی مشروط این سه نفر به معنایی تقویت صفوف دشمن و تشدید حملات شان نخواهد شد”.

رئیس جمهور غنی گفت که در حال حاضر یازده هزار عضو گروه طالبان که به گونه بالافعل بازداشت شده اند در توقیف حکومت اند که با آنان “براساس قوانین” نافذه، برخورد می‌شود.