عضو ارشد مذاکره‌کننده طالبان: حقوق شیعیان در زمان بحث بر سر قانون اساسی جدید مطرح می‌شود

در چند روز اخیر، مذاکرات صلح افغانستان که از دو هفته پیش در دوحه قطر آغاز شده به خاطر دو مورد اختلاف‌نظر در طرزالعمل مذاکرات میان دو هیات مذاکره کننده متوقف شده است.

هیات طالبان مبنای فقه حنفی و سند توافقنامه صلح را که این گروه قبلا با آمریکا امضا کرده، در مذاکرات مطرح کرده که با واکنش در افغانستان مواجه شده است.

خیرالله خیرخواه، امروز در گفتگوی با یک شبکه انترنتی نزدیک به این گروه گفت:”ما می‌خواهیم برای طرزالعمل مذاکرات یک اساس را بگذاریم که اگر اختلافی در جریان مذاکرات پیش آمد، در چارچوب شریعت اسلامی و براساس مذهب حنفی حل شود. این مساله مشکلی برای شیعه‌ها به وجود نمی‌آورد.”

به گفته آقای خیرخوا مسایل مربوط به احوال شخصیه شیعیان وقتی مطرح می‌شود که روی قانون اساسی بحث کنیم.

او گفت: “ما گفتیم که ما می‌خواهیم برای طرزالعمل مذاکرات یک اساسی را بگذاریم که اگر اختلافی در جریان مذاکرات پیش آمد، در چارچوب شریعت اسلامی و براساس مذهب حنفی حل شود. این مساله مشکلی برای شیعه‌ها به وجود نمی‌آورد. آنها گفتند مسایل مربوط به احوال شخصی باید در آن ذکر شود، ما گفتیم که این را می‌پذیریم در مسایل مربوط به احوال شخصی شما آداب و مناسک خود را دارید ولی این مسایل وقتی مطرح می‌شود که روی قانون اساسی بحث بکنیم، برای طرزالعمل مذاکرات این مساله مشکلی ایجاد نمی‌کند.”

بنا به گزارش‌ها، هیات افغانستان نیز به طالبان حفظ حقوق و آزادی‌های مذهبی شیعیان و سایر اقلیت‌های مذهبی را پیشنهاد داده است.

هنوز پاسخ رسمی از جانب طالبان به هیات افغانستان داده نشده است. در روزهای گذشته، تیم‌های تماس نیز باهم دیداری نداشته‌اند.

این عضو ارشد مذاکره کننده طالبان از هیات افغانستان به خاطر درز بحث‌های مذاکرات گفته درخواست هیات طالبان از هیات افغانستان این بود “تا زمانی ‌که بر سر یک طرزالعمل توافق نشده، نباید آن را به بیرون درز بدهیم، زیرا تجربه ما از مذاکره با آمریکایی‌ها این را نشان می‌دهد که برای موفقیت مذاکرات نباید همه چیز از پیش به بیرون از هیات مذاکرات گزارش داده شود.”

آقای خیرخواه گفت: ولی تیم مقابل نتوانستند “مسایل را به بیرون گزارش ندهند” و حالا مشخص است که اختلاف بر سر موضوع مبنا قرار گرفتن مذهب حنفی و توافقنامه آمریکا و طالبان است