عذرخواهی ریاست جمهوری از تلویزیون یک

خنجانی، مدیر مسئول تلویزیون یک مدعی است که توسط محافظان رئیس جمهور مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.

نگاه نو_ آقای خنجانی گفت که بدون رضایت محافظان رئیس جمهوری افغانستان تلفن همراهش را بازرسی و برخی مواد داخل کارت حافظه آن پاک شده‌است.

لحظاتی پس از همرسانی شدن این خبر در شبکه‌های اجتماعی افغانستان، هارون چخانسوری، سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان از آقای خنجانی عذر خواهی کرد و در صفحه توییترش نوشت که این موضوع را با جدیت دنبال می‌کنند.

آقای خنجانی می‌گوید که عذرخواهی یک مسئله اخلاقی‌ است و قصد دارد پرونده‌اش را در دادستان کل افغانستان رسما ثبت کند.

شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در صفحه رسمی فیسبوک خود نوشته که پس از ادعای آقای خنجانی ژنرال ریاض ارین، رئیس نیروهای محافظت از رئیس جمهور، هارون چخانسوری و شاه حسین مرتضوی با حضور به تلویزیون یک، ضمن معذرت خواهی از آقای خنجانی وعده هرنوع بررسی را در رابطه به قضیه امروز دادند.