عبدالله: شرط گذاشتن در آغاز گفتگوها عدم تعهد به صلح را نشان میدهد

رییس اجرایی حکومت می‌گوید که کاهش چشمگیر خشونت یک قدم مثبت پیش از شروع گفتگوها میان افغان‌ها است و شرط گذاشتن در آغاز گفتگوها عدم تعهد به صلح را نشان می‌دهد.

نگاه نو_ رییس اجرایی حکومت، امروز دوشنبه ۱۴ دلو، در نشست شورای وزیران با اشاره به گفتگوهایش با زلمی خلیل‌زاد گفت که کم کردن تلفات و رنج مردم پیش از گفتگوهای صلح یک گام مثبت است؛ اما این بدان معنا نیست که ما در جریان گفتگوها با طرف مقابل خواست و شرط نداریم.

آقای عبدالله تاکید کرد که در شروع گفتگوها شرط نمی‌گذاریم اما در جریان گفتگوها خواست‌های مردم را دنبال خواهیم کرد.

او با ابراز این که هیات گفتگو کننده باید از همه‌ی مردم نماینده‌گی کند، گفت که شرط گذاشتن در آغاز گفتگوها، عدم تعهد در گفتگوهای صلح را نشان می‌دهد.

پیش از این ریاست جمهوری، آتش‌بس را پیش شرط آغاز گفتگوها میان افغان‌ها قرار داده بود.

از سوی آقای عبدالله با اشاره به روند انتخابات گفت که امیدوار است کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی مطابق به طرزالعمل‌ها و با شفافیت کامل کارش را دنبال کند.

رییس اجرایی در ادامه افزود که تا روز اعلام نتایج نهایی انتخابات، حکومت وحدت ملی به کارش ادامه می‌دهد.