ظهره‌وند: آمریکا و سازمان ملل افغانستان را به مرگ گرفته‌‌اند تا به تَب راضی شوند

سفیر سابق ایران در افغانستان در خصوص حمایت شورای امنیت از توافقنامه آمریکا و طالبان گفت: مردم افغانستان بدون توجه به پشت پرده قطع نامه صلح امریکا و طالبان صرفا به این مفهوم که با تدوین این قطع نامه غیرنظامیان و جوانان آن‌ها کشته نمی‌شود از انعقاد این قطع نامه خوشحال هستند.

نگاه نو_ ابوالضل ظهره‌وند سفیر سابق ایران در افغانستان در گفتگو با خبرگزاری دانشجو، در خصوص حمایت شورای امنیت سازمان ملل متحد از توافق نامه آمریکا با طالبان گفت: قطع نامه شورای امنیت سازمان ملل، قطع نامه مختصری در خصوص حمایت از صلح آمریکا و طالبان بود ودر حقیقت از کاهش تنش و پایان درگیری‌ها در افغانستان حمایت کرد.

وی ادامه داد: اما مهمترین بخش این قطع نامه این بود که چیزی به عنوان امارت اسلامی را به رسمیت نمی‌شناخت، سازمان ملل عنوان کرده است که مسئله صلح و آتش بس و خلع سلاح انجام بگیرد و امنیت در افغانستان مستقر شود و در این شرایط ما از دو طرف درگیر یعنی آمریکا و افغانستان حمایت می‌کنیم.

ظهره وند با بیان اینکه اساسا واژه صلح، واژه مقدسی است تصریح کرد: بنابراین حمایت از آن توسط سازمان ملل یا هرنهاد دیگری جای تعجب ندارد و حتی مردم افغانستان هم بدون توجه به پشت پرده قطع نامه صلح امریکا و طالبان و سناریوی شیطانی که آمریکایی‌ها در پس آن چیده است صرفا به این مفهوم که با تدوین این قطع نامه غیرنظامیان و جوانان آن‌ها کشته نمی‌شود و خرابی در شهرهایشان اتفاق نمی‌افتد از انعقاد این قطع نامه خوشحالند.

سفیر سابق ایران در افغانستان تصریح کرد: برهمین اساس آمریکا و سازمان ملل مردم افغانستان و افکار عمومی را به مرگ گرفته‌اند تا به تب توافق نامه دوحه راضی شوند.

ظهره وند در پایان این گفتگو خاطر نشان کرد: مسئله این است سازمان ملل از هر فرایندی حتی فرایند دوحه حمایت می‌کند به حسب اینکه هدف محوری خود را صلح گذاشته است، اما این نهاد در خصوص مسائل مهمتر نه مسئولیتی دارد و نه آنها پرداخته است. مانند این که آیا برایند مهندسی شده از مبنا برایند درستی است یا خیر؟ و چه فرجامی بر سر راه دولت سازی در افغانستان به وجود خواهد آمد؟