طرح تکمیلی تعیین تکلیف اتباع خارجی در البرز

طرح شامل دارندگان کارت آمایش 12 و هویت 11 که از کشور ایران خارج نشده و فاقد حکم طرد از کشور هستند می توانند در طرح فوق الذکر شرکت کنند

نگاه نو_ طرح تکمیلی تعیین تکلیف اتباع خارجی در البرز به اجرا درآمد
کامبیز جعفری روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: با توجه به اتمام طرح آمایش ۱۳ و هویت ۱۲، به دنبال مراجعه و تقاضای اتباع کشورهای عراقی و افغانی بازمانده از شرکت در طرح مذکور ، فرصت دیگری به این افراد داده شد.
وی ادامه داد: مشمولان طرح شامل دارندگان کارت آمایش ۱۲ و هویت ۱۱ که از کشور ایران خارج نشده و فاقد حکم طرد از کشور هستند می توانند در طرح فوق الذکر شرکت کنند.
حضور و شرکت در این طرح منوط به اخذ تعهد از آنان مبنی بر شرکت منظم در طرح های آتی می باشد.
طرح آمایش اتباع خارجی با هدف به روزرسانی اطلاعات این گروه هدف از جمله ( فوت، ازدواج، تولد فرزند) صورت می گیرد.
طبق آمار به دست آمده ۹۹٫۲ درصد اتباع خارجی ساکن در البرز افغانستانی و مابقی عراقی و سایر کشورها هستند.
از بین اتباع مجاز شناسایی شده در استان البرز ۵۴ درصد مرد و ۴۶ درصد زن هستند که ۶۵ درصد آن‌ها تحصیلات دیپلم و زیردیپلم دارند.
سکونت ۱۲۰ هزار تبعه خارجی در البرز که نیمی از آنها به طور غیرمجاز در استان حضور دارند،
با مشکلات اجتماعی و بار سنگین اقتصادی همراه بوده است.