طالبان در لویی جرگه شرکت نمی‌کند

مجاهد؛ طالبان در لویی جرگه شرکت نمی کند و به هیچ عنوان خواهان تشکیل حکومت موقت نیست.

نگاه نو_ سخنگوی گروه طالبان در گفتگویی اختصاصی با خبرنگار مهر خاطرنشان ساخت که طالبان حاضر است با دولت کابل گفتگو کند؛ اما به این شرط که رهبری کابل خود را تنها به عنوان یک جناح داخلی افغان معرفی کند نه به عنوان یک حکومت.

مجاهد همچنین اذعان داشت که طالبان به هیچ عنوان خواهان تشکیل حکومت موقت نیستند چرا که تشکیل آن را به نفع مردم نمی‌دانند و با هرگونه سو استفاده از موقعیت طالبان در اوضاع سیاسی افغانستان برای منافع شخصی و کسب قدرت مقابله خواهند کرد.

مجاهد گفت که طالبان در دومین دور کنفرانس بینالافغانی که قرار است ۱۴ آوریل در دوحه قطر برگزار شود شرکت خواهند کرد.

به گفته سخنگوی طالبان؛ کنفرانس دوحه بر اساس توافق تمامی جناح‌های شرکت کننده افغان در کنفرانس مسکو برگزار خواهد شد؛ در این نشست ادامه بحث‌های کنفرانس مسکو که به صورت کل در آن به مسائل داخلی افغانستان پرداخته می‌شود به بحث و بررسی قرار گرفته خواهد شد.

مجاهد بیان داشت که در کنفرانس مسکو به موضوعات مهم و اساسی پیرامون افغانستان پرداخته شد و نیاز بود تا این موضوعات بیشتر بررسی و پیگیری گردد؛ به همین دلیل فیصله شد که همچون کنفرانس‌ها دنباله یابد، از همین رو دور دوم کنفرانس بین الافغانی در دوحه برگزار می‌گردد.

ذبیح الله مجاهد همچنین اظهار داشت؛ حساسیت‌هایی که حکومت افغانستان در قبال برپایی کنفرانس دوحه از خود نشان داده است برای این گروه هیچ اهمیتی ندارد و تنها اهداف طالبان و منافع ملت افغانستان به ویژه ختم اشغال است که اهمیت دارد.

مجاهد در ادامه بیان داشت که طالبان خواهان این هستند که مسائل داخلی افغانستان توسط خود افغان‌ها بررسی شود اما طالبان اداره کابل را به عنوان یک حکومت نمی‌شناسند چرا که این حکومت برای حفظ منافع آمریکا کار می‌کند و به همین دلیل این نظام، نظام مشروع ملت افغانستان بوده نمی‌تواند.

مجاهد اما می‌گوید که طالبان حکومت افغانستان را تنها به عنوان یک جناح داخلی افغانستان می‌شناسند نه به عنوان یک حکومت مشروع!

سخنگوی طالبان تأکید کرد که اگر حکومت افغانستان خواهان حل اختلافات است “بدون این که خود را به عنوان یک حکومت معرفی کند” می‌تواند با طالبان به عنوان یک جناح افغانی گفتگو کند.

مجاهد در ادامه گفت که ادعای کابل که خود را به عنوان یک قدرت در افغانستان می‌شناسد تنها یک ادعا است و واقعیت ندارد، واقعیت امر این است که قدرت، نظام و اقتصاد به دست آمریکایی‌ها است و به همین دلیل طرف مقابل ما برای مذاکره و صلح آمریکایی‌ها هستند.

سخنگوی طالبان در ارتباط به لویه جرگه مشورتی صلح (شورای مردمی صلح) که حکومت افغانستان گفته است از طالبان هم برای شرکت در آن دعوت خواهد شد گفت که گروه طالبان در آن شرکت نخواهد داشت.

مجاهد در این رابطه گفت: زمانی که ما اداره کابل را به عنوان یک حکومت نمی‌شناسیم؛ اقدامات آن را نیز قبول نداریم، هر اقدامی به نام لویه جرگه یا مانند آن که تحت اشغال آمریکایی‌ها برگزار می‌شود تصمیمی گرفته خواهد شد که آمریکایی‌ها می‌خواهند مانند تصمیماتی که در لویه جرگه‌های قبلی که در زمان کرزای گرفته شد و به همین دلیل این لویه جرگه برای ما اهمیتی ندارد.

مجاهد در ارتباط به برخی نگرانی‌ها که کنفرانس‌های بین الافغانی را فرصتی برای فرصت طلبی و اهداف شخصی برخی سیاسیون دانستند افزود که طالبان به هیچ عنوان به کسی اجازه نخواهد داد که از کنفرانس‌های بین الافغانی برای اهداف شخصی استفاده شود و طالبان متوجه این موضوع هستند، مجاهد اما یادآور شد که تا کنون چنین موضوعی در این کنفرانس‌ها مشاهده نشده است.

سخنگوی طالبان تأکید کرد که گروه طالبان پیشنهاد تشکیل حکومت موقت را نداده اند و هیچ گاه طرف دار تشکیل آن نبوده اند.

مجاهد گفت که طالبان خواهان تشکیل یک حکومت مستقل اسلامی و مقتدر هستند، چرا که حکومت‌های ضعیف نمی‌تواند حافظ منافع ملت افغانستان باشند، این چنین حکومتی نمی‌تواند مانع اشغال گردد