صرافان کابل خواستار رسیدگی به پرونده‌ی قتل مهسا شدند

صرافان سرای شهزاده در شهر کابل امروز با بستن دکان‌های‌شان خواستار رسیدگی به پرونده‌ی قتل «مهسا»ی شش ساله شده‌اند.

نگاه نو_ مهدی آهنگ، یکی از صرافان سرای شهزاده در کابل می‌گوید که این صرافان در پیوند به قتل «مهسا» دست به اعتصاب کاری زده و خواستار «اعدام» عاملان قتل او هستند.

آقای آهنگ می گوید که این تنها خواست صرافان است و در صورتی که به این خواست‌شان رسیدگی نشود، به اعتصاب کاری‌شان ادامه خواهند داد.

گفتنی است که «مهسا»ی شش ساله به تاریخ ۱۹ حوت سال جاری از سوی افراد ناشناس از مربوطات پروژه‌ی ۳۱۵ ناحیه‌ی یازدهم شهر کابل ربوده شده بود.

به دنبال آن فرماندهی پولیس کابل روز چهارشنبه (۲۲ حوت) اعلام کرد که عاملان قتل «مهسا» از سوی نیروهای پولیس بازداشت شده‌اند.

رییس‌جمهور اشرف غنی نیز به ارگان‌های ذی‌ربط هدایت داده بود تا این قضیه را به گونه‌ی جدی پی‌گیری کرده و عاملان آن را مجازات کنند.

دادستانی کل نیز گفته بود که فرهنگ معافیت پایان یافته و عاملان قتل «مهسا» پس از بازداشت، انتظار مجازات را می‌کشند.