صادرات منابع زیرزمینی ننگرهار توسط داعش

داعش یکی از شرکای خارجی ها برای صدور منابع زیرزمینی و معادن تحت کنترول خود در ننگرهار است.

نگاه نو_ پروژه داعش، به صورت مستقیم چشم انداز صلح و پایان جنگ ۳۹ ساله در افغانستان را تهدید می کند؛ شورای امنیت سازمان ملل متحد به تازه گی شاخه خراسان گروه تروریستی داعش را در لست سازمان های تروریستی خود قرار داد. معنای این اقدام آن است که این بخش از داعش، تحت تحریم های مالی و تسلیحاتی قرار می گیرد و حمایت از آن، جرم تلقی می شود؛ اما تجربه نشان داده است که این تصمیم، لزوما کمکی به محدودسازی منابع تغذیه و تأمین تروریزم نمی کند.

افغانستان پیش از این هم میزبان گروه هایی بوده که از سوی شورای امنیت سازمان ملل، تحریم شده اند؛ اما آن گروه ها همچنان به حیات خود ادامه داده و چه بسا روز به روز خطرناک تر و قدرتمندتر شده اند. یک دلیل این امر آن است که اهداف و منافع قدرت‏های کلان حتی آنهایی که عضویت دایمی شورای امنیت سازمان ملل متحد را دارند، با گروه ها و شبکه های تروریستی در افغانستان و جهان، اشتراک و همپوشانی دارد.

به حیث مثال، داعش یکی از شرکای اروپا و امریکا برای صدور منابع زیرزمینی و معادن تحت کنترول خود در ننگرهار است. این گروه زمانی که بر هزاران کیلومتر از خاک کشورهای سوریه و عراق، مسلط بود نیز منابع عظیم نفتی دو کشور را استخراج و با قیمت ارزان به کشورهای همسایه و منطقه صادر می کرد و به این ترتیب، یک منبع اقتصادی درآمدزا، مطمین، پایدار و پولساز در اختیار داشت. در مورد افغانستان هم قرار گرفتن نام شاخه خراسان داعش، اگر به قدرت گیری آن کمک نکند، نمی تواند مانع از رشد و توسعه آن شود.

محمد ناصر اصولی