شورای امنیت روسیه: افغانستان بیش از ۲۰ سازمان تروریستی فعال دارد

نگاه نو_ معاون دبیر شورای امنیت روسیه تاکید کرد، بیش از ۲۰ سازمان تروریستی اکنون در افغانستان از جمله در امتداد مرز کشورهای مستقل هم‌سود-افغانستان فعال هستند و بیش از ۵۰ درصد از خاک این کشور در کنترل دولت افغانستان نیست.
به گزارش ایسنا، الکساندر وندیکتوف، مشاور دبیر شورای امنیت روسیه در مصاحبه با خبر گزاری گفت: وضعیت این کشور رو به وخامت است. دولت در کنترل بیش از نیمی از اراضی این کشور ناکام مانده است. تنش‌ها میان گروه‌های قومی رو به افزایش است.
وی افزود: در چنین شرایطی تروریسم افزایش می‌یابد. بیش از ۲۰ سازمان تروریستی اکنون در افغانستان، از جمله در امتداد مرزهای کشورهای مستقل هم‌سود (CIS) فعال هستند