شهرزاد اکبر: دربارۀ آجندای نشست ترکیه به مردم معلومات داده نشده است

در آستانۀ برگزاری نشست استانبول، شهرزاد اکبر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از آگاه نشدن مردم در مورد این نشست انتقاد کرده است.

خانم اکبر در صفحۀ تویتر خود نگاشته است که برگزاری این کنفرانس با حضور نخبگان سیاسی مردم فورمولی برای موفقیت نیست و مشارکت سطح پایین زنان در این نشست پذیرفتنی نیست.

همچنان خانم اکبر از اینکه جامعۀ مدنی و جنبش‌های زنان در چنین نشست‌ها به حاشیه رانده می‌شوند و در رویداد اصلی حضور ندارند، انتقاد کرده است.

رییس کمیسیون حقوق بشر افغانستان گفته است: “تا ده روز یک کنفرانس در مورد آیندۀ افغانستان در ترکیه برگزار می‌شود. هیچ کس، نه ریاست جمهوری افغانستان، نه داکتر عبدالله، نه سازمان ملل، نه ایالات متحده، نه میزبانان مشترک و نه طالبان در مورد دستور کار، نتیجه و مکانیزم/ اهداف در نظر گرفته شده برای عموم مردم چیزی نگفته اند.”

خانم اکبر از رایزنی‌ها که در حال حاضر آنچه به گفتۀ او تنها با رهبران سیاسی مرد جریان دارد نیز انتقاد کرده و گفته است که در مورد نقش دو تیم مذاکره‌کنندۀ جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان، تا کنون هیچ شفافیتی وجود ندارد.

او گفته است که برای کمیسیون حقوق بشر افغانستان، جامعۀ مدنی و قربانیان منازعات در نشست ترکیه نقش مشخصی در نظر گرفته نشده است.

قرار است نشست ترکیه پیرامون صلح افغانستان در جریان این ماه برگزار شود؛ نشستی که مقامات ترکیه گفته اند متمم مذاکرات دوحه خواهد بود.

پیش از این گزارش شده بود که انتظار می‌رود اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان، طرح صلح خود را در نشست استانبول معرفی کند. حفظ و تداوم قانون اساسی و برگزاری انتخابات دو محور اصلی این طرح گفته شده است.